تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی

کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی نوشته‌ی ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی ، بخشی از کتاب مفصل است به نام‌های جامع التواریخ ، جامع فی تاریخ سبکتگین ابوالفضل بیهقی، تاریخ آل محمود یا تاریخ آل سبکتگین شناخته می‌شود. با دقت در متن این کتاب در می‌یابیم که آن به تشریح احوالات غزنویان اختصاص داشته اما طبعاً باید از آل سبکتگین آغاز می‌شده که به مناسبت لقب ناصرالدین سبکتگین به تاریخ ناصری شهرت یافته است. نکته دیگر این است که از آنجایی که بخشی از کتاب به دوره یمین الدوله محمود غزنوی اختصاص داده شده است، تاریخ یمینی نیز نامیده می‌شود. و از سویی دیگر چون بخشی از آن به روزگار مسعود اختصاص پیدا کرده به تاریخ مسعودی نیز مشهور شده است.

تاریخ و فرهنگ ایران (6جلد)

تاریخ و فرهنگ ایران (6جلد)

تاریخ و فرهنگ ایران (6جلد)

تاریخ و فرهنگ ایران که توضیح‌گر دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی و حاصل بازپرداخت و تدوین بخشی از یادداشت‌های تدریس استاد دکتر محمد محمدی ملایری در دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دولتی لبنان و آمریکایی بیروت است . جلد اول: به توضیح زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی این دوره تخصیص یافته است. جلد دوم و سوم: هر دو دل ایرانشهر (بخش اول و دوم) نیز نام دارند و به توضیح جغرافیای فرهنگی و تاریخی سرزمینی اختصاص یافته‌اند که عراق نام داشت و استان مرکزی و کانون فرهنگی ایران تلقی می‌شد. جلد چهارم: تحت عنوان زبان فارسی همچون مایه و مددکاری برای زبان عربی در نخستین قرن‌های اسلامی. جلد پنجم: در نقد و بازشناساندن فرهنگ و متون پهلوی راه یافته و به سرزمینهای عربی و ادب فارسی عصر ساسانی تحت عنوان نظام دیوان ساسانی

تاریخ تجزیه ایران (6جلد)

تاریخ تجزیه ایران (6جلد)

تاریخ تجزیه ایران (6جلد)

کتاب تاریخ تجزیه ی ایران اثر دکتر هوشنگ طالع است؛ موضوع جلد اول؛ توطئه ی نافرجام برای تجزیه ی آذرباییجان موضوع جلد دوم؛ تجزیه ی بحرین موضوع جلد سوم؛مرزهای باختری ایران موضوع جلد چهارم؛ تجزیه ی قفقاز موضوع جلد پنجم؛ تجزیه ی سرزمین های خاوری موضوع جلد ششم؛ تلاش در راه وحدت.

محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه

محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه

محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه

دکترنهاوندی و دکتر ایو بوماتی پس از کتاب قطور”شاه عباس” اکنون به تاریخ معاصرایران و در واقع به کالبد شکافی “انقلاب” اسلامی ایران و نقش عوامل داخلی، خارجی و به ویژه سیاست های اعمال شده از سوی پادشاه وقت ایران و دولت های پی در پی سال‌های دهه آخر سلطنت محمد رضا شاه پرداخته اند. شاید بتوان گفت به سبب بیش از پنج دهه حضور دکترهوشنگ نهاوندی در مصادر مختلف امور اداری، دانشگاهی و سیاسی دوران پادشاهی پهلوی دوم، کتاب حاضر را، نگاهی همراه با تلخکامی از درون به نارسائی های دستگاه حکومتی وقت ایران و به ویژه “دخالت های دولت های بیگانه” به امور داخلی این کشور دانست. دکتر نهاوندی در کتاب های متعددی که در دوران اقامت مجدد در فرانسه تالیف و تدوین نموده، بر این اعتقاد پای فشرده است که آنچه که

فرهنگ هنر و هنرمندان

فرهنگ هنر و هنرمندان

فرهنگ هنر و هنرمندان

بیوگرافی تعداد زیادی از هنرمندان اروپایی و آمریکایی که دارای نمایشگاه های متعدد هنری تا آخر سال 1988 میلادی بوده اند. شما در این فرهنگ دو جلدی با شرح حال تعداد زیادی از هنرمندان اروپایی و امریکایی و سایر کشورها از قبیل نقاش، مجسمه ساز، پیکرتراش که دارای نمایشگاه های متعدد هنری تا سال 1988 میلادی بوده اند آشنا می شوید‏.‏ افزون بر این با تعداد بسیاری از واژگان، اصطلاحات و سبکهای متعدد هنری نیز آشنا خواهید شد‏.‏ خواندن این فرهنگ به تمامی افراد علاقه مند به هنر توصیه می شود خیابان یوستون نامی است که به گروهی هنرمند انگلیسی که در اواخر دهه 1930 پایه گذاشته شد و از نام خیابانی در لندن گرفته شده است. در صدد بازگشت به مفهومی واقع گرایانه از نقاشی بودد که نه سبک انتزاعی آبستره و

تاریخ قرون جدید

تاریخ قرون جدید

تاریخ قرون جدید

از اکتشافات بحری و تاسیسات استعماری و ادویه و فلزات گرانبها تاجنگهای سی ساله و معاهدات وستفالی در اروپا اسپانیاییها پانزده سال بعد از مرگ کلمب به تصرف آمریکای جنوبی همت‌ گذاشتند .پس از تصرف،مردم آنجا را برای جست‌وجوی طلا و همچنین‌ کشاورزی به بیکاری گرفتند.با مخالفتهایی که از درون اسپانیا صورت گرفت، به فکر خریدن برده از آفریقا افتادند و به برده‌فروشی رونق دوباره دادند. این تجارت تا قرن نوزدهم ادامه داشت و موجب جنگهای دائمی میان‌ سیاهان آفریقا شد که سعی می‌کردند جمعی را اسیر کنند و به اروپاییان‌ بفروشند .جالب آنکه در نظریه‌های کمونیستی،برده‌داری براساس شواهد تاریخی تنها دوره‌ای ناپایدار از مناسبات اقتصادی به شمار می‌رود که به نفع‌ فئودالیسم از میان می‌رود. در واقع با نزدیک شدن قرون جدید،برده‌داری‌ بسیار محدود یا در حال منسوخ شدن بود.برده‌داری فوق الذکر هم پس از

کارنامه رضاشاه کبیر

کارنامه رضاشاه کبیر

کارنامه رضاشاه کبیر

تاریخ ایران پر از نام پادشاهان و مردانیه که اسموشون یا به دلیل خوبیشون تو تاریخ مونده یا به خاطر بدی و بی لیاقتیشون. اصلا مثل اینکه ما ایرانی ها عادت داریم وقتی می خوایم از یکی خوبی بگیم اونو تا آسمون هفتم بالا میبریم، وقتی هم که می خوایم بدی کسی رو بگیم میفرستیمش آخرین طبقه جهنم! متاسفانه این طور نگاه کردن به وقایع و اشخاص در تاریخ ایران، یکی از آسیب های جدیه که تاریخ، به خصوص تاریخ معاصر ما رو تهدید می کنه. یکی از این پادشاهان رضاشاه پهلوی است.

وسوسه ی آنتونیوس قدیس

وسوسه ی آنتونیوس قدیس

وسوسه ی آنتونیوس قدیس

کتاب "وسوسه آنتونیوس قدیس" یگانه اثر نویسنده زبردست،"گوستاو فلوبر" میباشد.او راجع به این اثرش این چنین میگوید:این کتاب حاصل تمام عمر من است.وسوسه آنتونیوس قدیس ثمره ی بسیار زیاد از سی سال تجربه اندوزی "فلوبر" در خصوص حوزه داستان نگاری و نتیجه مطالعه های بسیار زیاد و سخت کوشانه او در خصوص تاریخ ادیان و دنیا می باشد. مضامین این اثر تحقیقی جدال همیشگی آدمی با وسوسه های نفسانی و شیطانی بوده است. آنتونیوس به دلیل عزلت نشینی به صحرای طیبه رفته و در همان جا شیطان به پیش او می آید تا با وسوسه کردن او را از دین خارج کند.در وسوسه آنتونیوس قدیس، مرد زاهد که شخصیت اصلی داستان نیز هست، در بدو امر تجلی چنین تصویری است. شخصیتی که در تنهایی و عزلت خود گرفتار آمده است و میان دو ورطه بی انتها، یعنی خیر

تاریخ خداباوری

تاریخ خداباوری

تاریخ خداباوری

این پژوهش مشتمل است بر سیر خداباوری در ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام از زمان حضرت ابراهیم (ع) تا عصر حاضر که با نگاهی بر دیدگاه‌های مشرکان، هندوان و بوداییان درباره‌ی خدا به نگارش درآمده است. در مقدمه‌ی کتاب، نگارنده خاطرنشان می‌سازد: همه‌ی ادیان بزرگ می‌پذیرند که توصیف این ساحت متعالی به زبان مفهومی عادی امکان‌ناپذیر است. توحید‌گرایان این ذات متعالی را خدا نامیده‌اند، لیکن آن‌ها این را با قیود مهمی مشروط ساخته‌اند. برای مثال یهودیان از اعلام نام مقدس خدا منع شده‌اند و مسلمانان نباید بکوشند به تصویر خدا در اشکال بصری بپردازند. این دستور یادآور این نکته است که واقعیتی که ما آن را خدا می‌نامیم، فراتر از وصف و بیان بشری است. در واقع ما شباهت خیره‌کننده‌ای را در تصورات یهودیان، مسیحیان و مسلمانان درباره‌ی خدا می‌یابیم، هرچند هم یهودیان و هم مسلمانان، نظریه‌های مسیحی درباره‌