دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي چكيده: آنچه در اين مجموعه گرد آمده است نتيجه بررسي دو اثر بزرگ سعدي – گلستان و بوستان –به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي است. هدف اصلي نگارنده بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي بوده است.بخش اول شامل چكيده و پيش گفتار و مقدمه مي‌باشد. در بخش دوم، زندگي شيخ اجل سعدي بيان گرديده و در معرفي اجمالي او، اعم از تاريخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاريخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است. بخش سوم به تبيين ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، ادبي دوران سعدي پرداخته است. در بخش چهارم خاستگاه

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر فهرست مطالب عنوان صفحه -مقدمه و پيشگفتار -ويژگيهايي از شعر سيمين -پاره اي از مضامين شعر سيمين – عشق – زن – نگرشي بر قصه ها و خاطرات سيمين – معرفي آثار سيمين بهبهاني – عوامل موثر در ايجاد شعر از ديدگاه سيمين – نتيجه گيري – فهرست منابع و مآخذ چكيده شعر ايراني، در عصر حاضر، توانسته است چهره هاي برجسته ايي را به

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك فهرست مطالب عنوان صفحه پيشكش ……………………………………………………………………… يادداشت ………………………………………………………………….. فهرست مطالب …………………………………………………………………… نمادها و نشانه­ ها ………………………………………………………………………… فصل اول: مقدمه 1-1 درآمد………………………………………………. 1-2 بيان مسئله………………………………………………………….. 1-3 هدف و اهميت موضوع…………………………………………………………………………….. 1-4 پرسش­هاي پژوهش……………………………………………………………………………………. 1-5 فرضيه­هاي پژوهش……………………………………………………………………………… 1-6 گستره‌ي پژوهش………………………………………………………….. 1-6-1 گستره‌ي جغرافيايي…………………………………………………………………………….. 1-6-2 گستره­ي زباني……………………………………………………………………………………. 1-6-2-1 گويش­هاي مختلف زبان لري……………………………………………………… 1-7 تحولات تاريخي لرستان……………………………………………………………………………… 1-7-1 سابقه تاريخي شهر انديمشك……………………………………………………………….

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی فهرست فصل اول مقدمه و روش تحقیق……………………………………………………………………. 1 1-1-کلیات…………………………………………………………………………….. 2 1-2- فرضیه ها……………………………………………………………………….2 1-3- روش کار……………………………………………………………….. 2 1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………….. 3 1-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………….. 3 1-6-جامعه ی آماری…………………………………………………………. 3 1-7-شعر و آفرینش……………………………………………………………………….. 3 1-8-شعر و فرهنگ شاعر……………………………………………………………..

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی فهرست 1- چکیده رساله ………………………………………………………………………. 9 2- پیشگفتار ……………………………………………………………………………….. 10 بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26 1- مقدمه…………………………………………………………………… 13-14 2- فصل اول 1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. 15 2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. 15 3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. 16 3- فصل دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17 1- موزون مرسل 2- موزون

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي فهرست مطالب فصل اوّ ل : کلّيّات تحقيق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 مقدّمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره» فهرست مطالب مقدمه باب اول اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی بخش اول: اوضاع سیاسی بخش دوم: اوضاع اجتماعی بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی الف: نقش آل بویه در نهضت فکری و ادبی قرن چهارم ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم 1- شعر 2- نثر 3- نقد 4- علم ولغت

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار……………………………………………………………………………….. 2 1- مباحث نظری………………………………………………………………………. مقدمه …………………………………………………………………………………. 2 1-1 ساختگرایی……………………………………………………………………………………… 3 1-2 زبان و نشانه …………………………………………………………………………………… 3 1-2-1 زبان و گفتار…………………………………………………………………………………. 4 1-2-2 نشانه زبانی ………………………………………………………………………………….. 5 1-2-3 رابطه …………………………………………………………………………………………. 5 1-2-4 همزمانی و درزمانی ……………………………………………………………………….. 5 1-3 نقش های زبان ………………………………………………………………………………… 8 1-3-1 نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن……………………………………………………… 9 1-3-1-1 نقش عاطفی……………………………………………………………………………… 9 1-3-1-2 نقش ترغیبی……………………………………………………………………………… 10 1-3-1-3 نقش ارجاعی ……………………………………………………………………………. 10

دانلود پایان نامه ادبیات بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه ادبیات بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه ادبیات بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي چكيده: آنچه در اين مجموعه گرد آمده است نتيجه بررسي دو اثر بزرگ سعدي – گلستان و بوستان –به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي است. هدف اصلي نگارنده بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي بوده است.بخش اول شامل چكيده و پيش گفتار و مقدمه مي‌باشد. در بخش دوم، زندگي شيخ اجل سعدي بيان گرديده و در معرفي اجمالي او، اعم از تاريخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاريخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است. بخش سوم به تبيين ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، ادبي دوران سعدي پرداخته است. در بخش چهارم خاستگاه

دانلود پایان نامه کارشناسی مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

دانلود پایان نامه کارشناسی مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

دانلود پایان نامه کارشناسی مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج فهرست عنوان صفحه مقدمه و پيشگفتار…………………………………………………………………………………….. نخستين شناسندگان رودكي………………………………………………………………………. نخستين شناسندگان نيما يوشيج…………………………………………………………………. عقايد و افكار رودكي:……………………………………………………………………………….. 1- عقايد و افكار حكيمانه و اندرزگويي………………………………………………………. 2- رقيق القلب و باهوش بودن رودكي……………………………………………………….. 3- حس بي‌نيازي……………………………………………………………………………………… 4- نيكنامي………………………………………………………………………………………………. 5- مذهبي بودن……………………………………………………………………………………….. عقايد و افكار نيما يوشيج:………………………………………………………………………….. 1- مهرباني و دلسوز بودن……………………………………………………………………….. 2- اجتماعي و سياسي بودن نيما……………………………………………………………….. 3- پند و اندرزگويي…………………………………………………………………………………. 4- پايبندي نيما به زادگاه و طبيعت و مظاهر