پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه خرید مصرف کننده ازبرند داخلی نسبت به خارجی

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه خرید مصرف کننده ازبرند داخلی نسبت به خارجی

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه خرید مصرف کننده ازبرند داخلی نسبت به خارجی

دارای 46 گویه 5 گزینه ای می باشد روایی محتوایی دارد پایایی آن با آلفای کرونباخ تایید شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *