پایان نامه طراحي سيستم جمع‌ آوري شيرابه در مدفن پسماند

پایان نامه طراحي سيستم جمع‌ آوري شيرابه در مدفن پسماند

پایان نامه طراحي سيستم جمع‌ آوري شيرابه در مدفن پسماند

دانلود پایان نامه رساله رشته محیط زیست با عنوان: طراحي سيستم جمع‌ آوري شيرابه در مدفن پسماند۱۲۹ ص فرمت Word فهرست مطالب فصل اول كليات -1-1-اطلاعاتي راجع به شيرابه در مدفن پسماند -2-1-شكل گيري شيرابه در مدفن پسماند 1-2-1- آماده سازي تعادل آبي مدفن پسماند 2-2-1- گنجايش زمينةپسماندهای جامد. 3-1 عوامل مؤثر بر كيفيت شيرابه. 1-3-1 تركيب پسماند 2-3-1- زمان سپري شده 3-3-1- دماي محيط 4-3-1-رطوبت موجود. 5-3-1-اكسيژن موجود. 4-1-ارزيابي كيفيت شيرابه 1-4-1 تست هاي آزمايشگاهي 1-1-4-1- تست نفوذ آب(ASTM) 2-1-4-1- تست استاندارد نفوذ يا تراوش. 3-1-4-1-تست TCLP 4-1-4-1-روش بارندگي مصنوعي شيرابه 5-1-4-1-روش استخراج چند گانه(MEP) 2-4-1- مطالعه و بررسي شيرابه با استفاده از Lysimeter 3-4-1- طراحي پيشگويانه 5-1- عوامل مؤثر بر كميت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *