طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان

طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان

طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان

معرفی : طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان نام کتاب درسی: هدیه های اسمان پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس: بهترین راهنمایان اهداف : آشنایی فراگیران با پیامبران و امامان به عنوان بهترین راهنمایان 1-آگاهی فراگیران نسبت به پیامبران الهی 2-آشنا شدن دانش آموزان باامامان (ع) 3- آشنای فراگیران با اولین پیامبر خداوند 4- آشنای فراگیران با آخرین پیامبر خداوند 5-آشنای فراگیران و فهمیدن ودرک کردن معنا و مفهوم معجزه 6-آشنای فراگیرا با پیامبران الو العزم 7-آشنای فراگیران با دومین اصل دین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *