رساله مزروعات (دستنویس)

رساله مزروعات (دستنویس)

رساله مزروعات (دستنویس)

رساله مزروعات کتابی در زمینه امور فلاحت .کشاورزی وباغداری و درمعرفت هوا وباران واحکام طلوع شعریمانی که کوکبی است مشعر بردانستن ارزانی وگرانی وبسیار شدن میوه وباران وافزون شدن محصول وبه هم رسیدن جانوران زیان کاروآفتهای دیگر ودر بیان بعضی امور فلاحت که تعلق به اوقات دارد ونشاندن درختان وپیوند نمودن وقلمه کردن وقلمه نشاندن وتدبیرات زیاده شدن میوه درختان و در معرفت زمین نیک وبد وتخم پاشیدن ومعرفت و وقت زراعت وانبارکردن سرگین مرغان ومعرفت اموری که مضر است به مزروعات واشجارومعرفت درو کردن غله وجمع نمودن و موضع جمع آنها.پختن نان واحکام نهال ودرخت نشانیدن وبار آوردن بسیار ومحافظت باران وبی دانه ساختن انگوروآنچه تعلق به درخت دارد.چیدن میوه ونگاهداشتن آن وبعضی محصول که ازبعضی میوه برگیرند مثل سرکه از انگور وروغن از زیتون و زراعت کردن بقول وفالیز وآنچه بدان متعلق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *