داده های هواشناسی شهر تهران به صورت ساعتی از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2019

داده های هواشناسی شهر تهران به صورت ساعتی از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2019

داده های هواشناسی شهر تهران به صورت ساعتی از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2019

در این محصول یک فایل داده وجود دارد شامل: فایل Tehran_weather.csv حاوی داده های هواشناسی ایستگاه مهرآباد در شهر تهران می باشد. فایل ارائه شده دارای فیلدهای زیر می باشند: time: تاریخ و ساعت (براساس زون زمانی گرینویچ) local_time: تاریخ و ساعت (براساس زون زمانی ایران) precipitation: ارتفاع بارش (میلی متر) temperature: دما (درجه سانتی گراد) irradiance_surface: شدت تابش خورشیدی در سطح زمین (وات بر مترمربع) irradiance_toa: شدت تابش خورشیدی در مرز اتمسفر با فضا (وات بر مترمربع) snowfall: ارتفاع بارش برف (میلی متر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *