حدیقـة العالم (طب سنتی)

حدیقـة العالم (طب سنتی)

حدیقـة العالم (طب سنتی)

نسخه طبی حدیق ـة العالم کتابی ترجمه شده به فارسی ازتصنیفات طهماسب طبیب میباشد..این رساله واضح البیان مشتمل بر پنجاه فصل میباشد ..فصول این نسخه ارزشمند به شرح زیر میباشد.. فصل اول:درشرافت وفضیلت زمین فصل دوم:درحقیقت زلزله وبعضی آثارعجیب آن فصل سوم:درخاصیت بعضی اراضی واماکنه فصل چهارم:درذکرخواص وکیفیات مخفیه ونهانی بعضی احجاروسنگها فصل پنجم:درذکر خواص عجیبه وپنهانی بعضی نباتات وگیاههای ارضی فصل ششم:درطبع وخواص بعضی میوه ها که متعارفند وهمه کس میخورند فصل هفتم:درذکرانواع معدنیات وبعضی اسماء واصطلاخات اهل کیمیا فصل هشتم:درطبایع وخواص عجیبه بعضی حیوانات فصل نهم:دربیان تکوین انسان وبعضی دیگر که دانستن آنها مفید است فصل دهم:درشناختن آنکه زن به پسرحامله است یا به دختروبعضی چیزها که به تولد انسان منسوب است فصل یازدهم:دربیان آنکه چه باید کرد که زن پسر زاید یا دختر فصل دوازدهم:دربیان بعضی قواعد ودستور العمل ضروری جهت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *