ادبیات نظری تحقیق رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری

ادبیات نظری تحقیق رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری

ادبیات نظری تحقیق رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری

توضیحات : ادبیات نظری تحقیق رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری در 20 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : – مقدمه جریانی گسترده از تغییرات و تحولات از اواخر قرن بیستم آغاز شده است که پایه‌هاي پارادایم‌هاي سنتی و نیوتنی را در همه حوزه‌ها و به ویژه در اقتصاد، مدیریت و کسب وکار به شدت سست کرده است. در پارادایم‌هاي جدید به جاي تأکید بر مدل سنتی فرماندهی و کنترل، بر استفاده از تیم‌هاي کاري مشارکتی، یادگیري مستمر، خودکنترلی، تحول‌آفرینی، یکپارچگی زندگی کاري و معنوي، و غیره تأکید می‌شود. وظیفه اولیه رهبري در دوران جدید، اعتماد سازي و هدایت جریان تغییر و تحول است. رهبران به وسیله بیان واضح چشم انداز و جاري ساختن معنا در سازمان اعمال رهبري می‌کنند. انتشار معنا در سازمان از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *