اطلس کامل ژئوتوریسم و گردشگری استان گلستان

اطلس کامل ژئوتوریسم و گردشگری استان گلستان

 اطلس کامل ژئوتوریسم و گردشگری استان گلستان

اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان دانلود اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان با فرمت pdf و در 135صفحه که توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شده و این فایل به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل درباره اطلس ژئوتوریسم استان گلستان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 1- چکیده 2- موقعیت جغرافیایی استان گلستان 3- معرفی استان گلستان راه های ارتباطی جمعیت استان اقتصاد استان ترکیب قومی، زبانی و مذهبی سوغاتی های استان گلستان 4- عوارض طبیعی سیلاب ها 5- پوشش های گیاهی استان 6- مراتع استان گلستان 7- شهرستان های استان گلستان شهرستان گرگان