کتاب الگوریتم و فلوچارت

کتاب الگوریتم و فلوچارت

کتاب الگوریتم و فلوچارت

دانلود کتاب الگوریتم و فلوچارت تالیف بهرام غلامی و علیرضا جباریه به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 227 و شامل سرفصل های : 1- چگونگی حل مسائل و الگوریتم 2- فلوچارت 3- آرایه ها – لیستها 4- مرتب کردن و جستجوی اطلاعات 5- زیر الگوریتم

کتاب معماری کامپیوتر

کتاب معماری کامپیوتر

کتاب معماری کامپیوتر

دانلود کتاب معماری کامپیوتر تالیف پترسون و هنسی ویرایش چهارم به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 919 و شامل سرفصل های : 1- Computer Abstractions and Technology 2- Instructions: Language of the Computer 3- Arithmetic for Computers 4- The Processor 5- Large and Fast: Exploiting Memory Hierarchy 6- Storage and Other I/O Topics 7- Multicores, Multiprocessors, and Clusters

کتاب شبکه های کامپیوتری

کتاب شبکه های کامپیوتری

کتاب شبکه های کامپیوتری

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری (مجموعه مهندسی اطلاعات) تالیف دکتر طرقی حقیقت ویرایش چهارم و با فرمت PDF و تعداد صفحات 203 و شامل سرفصل های : 1- مفاهیم بنیادی انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری 2- آنالیز سیگنال ها و عوامل ایجاد خطا در سیستم های انتقال داده 3- استانداردهای واسط (Interfacing Standard) 4- Modulation Codin (کدگذاری و مدولاسیون) 5- کنترل خطا 6- کنترل جریان 7- زیرلایه دسترسی به رسانه انتقال (MAC Sulayer) 8- لایه شبکه (Network Layer) 9- پروتکل اینترنت (IP)

کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها

کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها

کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها (Clrs) به دو صورت زبان فارسی و به صورت زبان اصلی ویرایش دوم و با فرمت PDF و تعداد صفحات 1203،738 و شامل سرفصل های : 1- مقدمه 2- مرتب سازی و شاخص های آمار ترتیبی 3- ساختمان داده ها 4- طراحی و تکنیک های تحلیل پیشرفته 5- ساختمان داده های پیشرفته 6- الگوریتم های گراف

جزوه برنامه سازی پیشرفته

جزوه برنامه سازی پیشرفته

جزوه-برنامه-سازی-پیشرفتهجزوه کامل درس برنامه سازی پیشرفته به صورت دستنویسمباحث شامل موارد زیر می باشد ؛·       آرایه·       جست و جو در آرایه·       مرتب سازی·       آرایه دو بعدی·       ارسال آرایه به تابع·       ترانهاده·       تابع·       اشاره گر·       سازنده

دانلود فایل

جزوه سیستم عامل

جزوه سیستم عامل

جزوه-سیستم-عاملجزوه کامل سیستم عامل به صورت دستنویسمباحث شامل موارد زیر می باشد ؛·       فصل اول : مفاهیم اولیه·       فصل دوم : فرآیند-نخ·       فصل سوم : زمان بندی پردازنده·       فصل چهارم : بن بست·       فصل پنجم : همروندی·       فصل ششم : مدیریت حافظه·       فصل هفتم : مدیریت ریسک

دانلود فایل

جزوه پایگاه داده

جزوه پایگاه داده

جزوه-پایگاه-دادهجزوه کامل پایگاه داده به صورت دستنویسشامل تمامی مباحث لازم و مطرح شده در این درسشامل دو فایل pdfمباحث بررسی شده در جزوه شامل مباحث زیر می باشند؛·       تعاریف·       DBMS·       تفاوت بین سیستم های DataBase و Filing·       پایایی·       DML·       هزینه های DML·       ارتباطات·       اتصالات·       مدل ها·       و مباحثی دیگر

دانلود فایل

جزوه مبانی کامپیوتر

جزوه مبانی کامپیوتر

جزوه-مبانی-کامپیوترجزوه کامل درس مبانی کامپیوتر به صورت دست نویسآشنایی با تمامی مطالب و مباحث مورد بررسی در این درس در 105 صفحه با خط خوشموضوعات شامل مباحث زیر می باشند؛·       زبان برنامه نویسی C·       آشنایی با انواع لغات در برنامه نویسی·       آشنایی با انواع عملگرها در برنامه نویسی·       آشنایی با انواع علائم در برنامه نویسی·       آشنایی با انواع ثبات ها در برنامه نویسی·       آشنایی با دستورات ورودی و خروجی·       و بسیاری از مباحث دیگر

دانلود فایل