پروژه پایگاه داده فروشگاه با sql و نمودار ER

پروژه پایگاه داده فروشگاه با sql و نمودار ER

پروژه پایگاه داده فروشگاه با sql و نمودار ER

پروژه پایگاه داده فروشگاه با sql و نمودار ER پروژه پایگاه داده فروشگاه با sql 2008 + تریگر-پروسجر فایل پایگاه داده و کد های آن موجود است مناسب برای درس پایگاه داده و آز پایگاه داده – فرمت فایلها: mdf-ldf کدها شامل : create database create table update SELECT insert create view create procedure create trigger backup database همچنین دارای نمودار ER می باشد

تحقیق رسم نمودارجریان داده DFD برای سیستم فروشگاه اینترنتی

تحقیق رسم نمودارجریان داده DFD برای سیستم فروشگاه اینترنتی

تحقیق رسم نمودارجریان داده DFD برای سیستم فروشگاه اینترنتی

دانلود رسم نمودارجریان داده DFD و نمودار گذار حالت STD برای سیستم فروشگاه اینترنتی۱۹ ص فرمت ورد فهرست مطالب توصیف سیستم: 1 روند اجرای سیستم 1 مراحل پیاده سازی : 2 Istgah: 2 Shop yar: 2 موجودیت کاربر: 3 موجودیت نماینده فروش: 4 موجودیت

پروژه آماده اتوران شبکه های کامپیوتری

پروژه آماده اتوران شبکه های کامپیوتری

پروژه آماده اتوران شبکه های کامپیوتری

پروژه آماده اتوران شبکه های کامپیوتری به همراه سورس برنامه AutoPlay Media Studio 8 به همراه فایل ورد فهرست مطالب شبکه های کامپيوتری.. 1 تفسيم بندی شبکه ها 1 تقسيم بندی بر اساس نوع وظايف… 1 تقسيم بندی بر اساس توپولوژی.. 2 تقسيم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش . 5 کابل در شبکه. 6 کابل Unshielded Twisted pair )UTP) 6 کابل کواکسيال. 7 فيبر نوری.. 8 کابل های استفاده شده در شبکه های اترنت