پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986

پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986

پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (1986) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 45 ماده و 3 مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای 15 ماده، ‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت 9 گزینه ­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب 1،2،3،4،5،6،7،8،9 نمره ­گذاری می­ شود. که 15 جمله اول صمیمت و 15 جمله بعدی هوس و 15 جمله آخری تعهد را منعکس می­ کند. پرسشنامه 45 سوالی نظریه عشق استرانبرگ با توضیح کامل در خصوص روایی پایایی، نحوه نمره دهی، لیکرت درجه بندی و منابع دقیق در قالب ورد

مقیاس مهارت های ارتباطی کوئین دام (2004)

مقیاس مهارت های ارتباطی کوئین دام (2004)

مقیاس مهارت های ارتباطی کوئین دام (2004)

پرسشنامه مهارت های ارتباطی توسط کویین دام در سال ۲۰۰۴ تهیه شده است. این پرسشنامه برای سنجش مهارت های ارتباطی ابداع شده است و دارای ۳۴ گویه است که هدف آن ارزیابی مهارت های ارتباطی در افراد از ابعاد مختلف (توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، ارتباط توأم با قاطعیت) می باشد. برای تکمیل آن پاسخگو باید هرگویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوای آن برروی یک طیف لیکرت پنج درجه ای از (هرگز، ۱؛ به ندرت، ۲؛ گهگاهی، 3؛ اکثر اوقات، 4 و همیشه، 5) مشخص می کند. باورهای ارتباطی فرعی که در این مقیاس مورد بررسی قرار می گیرند شامل پنج باور گوش دادن (سوالات: ۳-۲۵-۲۶-۲۷-۳۱-۳۴)، توانایی دریافت و ارسال پیام (سوالات: 4-۵-۶-۱۲-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-29)، بینش نسبت

مقیاس نظام ارزشی شوارتز ( Svs) (2006)

مقیاس نظام ارزشی شوارتز ( Svs) (2006)

مقیاس نظام ارزشی  شوارتز ( Svs) (2006)

پرسشنامه این مقیاس شکل بسط یافته مقیاس ارزش های روکیچ (1979) است که شامل ۵۷ ارزش است. ۳۰ ارزش غایی و ۲۷ ارزش ابزاری، ارزش های دهگانه شوارتز (2006) در این مقیاس به دو بعد تقسیم می شوند، جمع گرایانه که شامل ۳۶ ارزش است، عبارت است از خیر خواهی، جهان گرایی، سنت امنیت و همنوایی، فردگرایانه که شامل ۲۱ ارزش است، عبارت است از قدرت، استقلال، زندگی هیجان انگیز، لذت گرایی و موفقیت، که در آن پاسخ دهندگان میزان اهمیت هر یک از مواد پرسشنامه را به عنوان یک اصل راهنما در زندگی خود بر روی یک طیف لیکرت ۷ درجه ای از (مخالف ارزش های من،۱- ؛ بی اهمیت، 0؛ کم اهمیت، 1؛ نسبتا مهم، 2؛ مهم، 3؛ خیلی مهم، 4 و عالی، 5) مشخص می کنند. ارزش های این آزمون عبارتند از: این پرسشنامه توسط

مقیاس رشد اخلاقی لطف آبادی و همکاران (1390)

مقیاس رشد اخلاقی لطف آبادی و همکاران (1390)

مقیاس رشد اخلاقی لطف آبادی و همکاران (1390)

در پژوهش حاضر از مقیاس رشد اخلاقی دکتر لطف آبادی و همکاران (1390) استفاده شده است. سئوالات این آزمون در شش مقوله اخلاقی، و برای هر مقوله سه سئوال داستانی، طراحی شده است. هر یک از هجده سئوال آزمون با یک یا چند مقیاس شش درجه ای قضاوت اخلاقی شامل اخلاق زیست محیطی (سوالات: 1،2،3)، اخلاق مراقبت از خود یا اخلاق فردی (سوالات: 4،5،6)، اخلاق در مناسبات خانوادگی (سوالات: 7،8،9)، اخلاق اجتماعی (سوالات: 10،11،12)، اخلاق انسانی (سوالات: 13،14،15) و اخلاق مینوی (یا متعالی) (سوالات: 16،17،18) می باشد. طیف پاسخگویی به این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا موافقم، ۱؛ موافقم، ۲؛ نظری ندارم، 3؛ مخالفم، 4 و کاملا مخالفم، 5) مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به آن بعد با هم جمع می شود. حداکثر نمره ۹۰ و حداقل نمره ۱۸ می

مقیاس خودشکوفایی اهواز (اسماعیل خانی و همکاران)

مقیاس خودشکوفایی اهواز (اسماعیل خانی و همکاران)

مقیاس خودشکوفایی اهواز (اسماعیل خانی و همکاران)

پرسشنامه خودشکوفایی اهواز توسط اسماعیل خانی و همکاران (1380) در اهواز بر حسب پیشینه های پژوهشی در این حوزه ساخته شده است. این مقیاس حاوی 25 سؤال است و هدف آن سنجش میزان خودشکوفایی افراد می باشد. طیف پاسخگویی به این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز، ۱؛ به ندرت، ۲؛ گاهی اوقات، 3؛ اغلب اوقات، 4) می باشد. اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 19، 20، 21 تفاوت داشته و به صورت معکوس نمره گذاری خواهد شد. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع می شود. این امتیاز دامنه ای از 25 تا 100 را خواهد داشت. نمره بین 25 تا 42 خودشكوفايي فرد، ضعيف است. نمره بین 42 تا 62خودشكوفايي فرد، متوسط است و نمره بالاتر از 62 خودشكوفايي فرد، قوی است. در پژوهش اسماعیل

مقیاس ابعاد نابهنجار شخصیت کروگر و همکاران (2012)

مقیاس ابعاد نابهنجار شخصیت کروگر و همکاران (2012)

مقیاس ابعاد نابهنجار شخصیت کروگر و همکاران (2012)

برای سنجش ابعاد نابهنجار شخصیت از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (BF-5-PID) استفاده گردید. نسخه بلند این ابزار در سال 2012 توسط گروگر [1] و همکاران طراحی شده است. این پرسشنامه با 25 سؤال، پنج خرده مقیاس عواطف منفی (15،11،10، 9،8)، روان پریش خویی (18،16،14،13،4)، گسلش (25،22،20،19،17)، مخالفت ورزی (1،2،3،5،6) و مهارگسیختگی (24،23،21،12،7) را مورد سنجش قرار می دهد. هر خرده مقیاس در بردارنده 5 ماده است و بر اساس طیف لیکرت چهار درجه ای از کاملا نادرست (صفر) تا کاملا درست نمره گذاری می شود. این آزمون برای سنجش صفات نابهنجار شخصیتی در بزرگسالان از 18 سال به بالاتر است. این سنجه بهتر است قبل از ملاقات متخصصان بالینی تکمیل گردد. در همه آیتم ها از افراد خواسته می شود تا توجه کنند که به طور کلی تا چه

مقیاس طرحواره جنسی مردان (اندرسون و سیر انوسکی و اسپیندل، ۱۹۹۹)

مقیاس طرحواره جنسی مردان (اندرسون و سیر انوسکی و اسپیندل، ۱۹۹۹)

مقیاس طرحواره جنسی مردان (اندرسون و سیر انوسکی و اسپیندل، ۱۹۹۹)

پرسشنامه 45 سوالی طرحواره جنسی مردان با توضیح کامل در خصوص روایی پایایی، نحوه نمره دهی، لیکرت درجه بندی و منابع دقیق در قالب ورد *مانپت طرحی نو در فروش مبانی نظری* مقیاس طرحواره جنسی مردان (اندرسون و سیر انوسکی و اپیندل، ۱۹۹۹) به منظور ارزیابی طرحواره های جنسی مردان ساخته شده است، که شامل ۴۵ عبارت است. آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت درجه ای از اصلا= 0 تا خیلی زیاد= ۶) مشخص سازد که هر یک از این صفات تا چه حد وی را توصیف میکنند و در شخصیت او نمود دارند. از آنجایی که افراد به طور آزادانه درباره ی مسائل جنسی خود صحبت نمی کنند، ۱۸ صفت

مقیاس عملکرد اجرایی بارکلی

مقیاس عملکرد اجرایی بارکلی

مقیاس عملکرد اجرایی بارکلی

پرسشنامه 89 سوالی عملکرد اجرایی بارکلی با توضیح کامل در خصوص روایی پایایی، نحوه نمره دهی، لیکرت درجه بندی و منابع دقیق در قالب ورد *مانپت طرحی نو در فروش مبانی نظری*

پرسشنامه پردازش شناختی اطلاعات عمیق اسکوئنبرگ و اسکیلدر

پرسشنامه پردازش شناختی اطلاعات عمیق اسکوئنبرگ و اسکیلدر

پرسشنامه پردازش شناختی اطلاعات عمیق اسکوئنبرگ و اسکیلدر

پرسشنامه 24 سوالی پردازش اطلاعات شناختی عمیق اسکوئنبرگ و اسکیلدر (1996) با توضیح کامل در خصوص روایی پایایی، نحوه نمره دهی، لیکرت درجه بندی و منابع دقیق در قالب ورد *مانپت طرحی نو در فروش مبانی نظری*

مقیاس خلاقیت عابدی

مقیاس خلاقیت عابدی

مقیاس خلاقیت عابدی

پرسشنامه سنجش خلاقیت که بر اساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال های ۱۳۶۳-۱۳۶۲ توسط دکتر جمال عابدی با کمک گروهی از دانشجویان درس روان سنجی روانشناسی دانشگاه تهران، ساخته شد. این پرسشنامه شامل یک آزمون ۷۵ سوالی (چند گزینه ای) برای اندازه گیری خلاقیت است که چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت فرم ۶۰ سوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا به وسیله عابدی هنجاریابی گردید (عابدی، ۱۳۷۲). پرسشنامه خلاقیت عابدی دارای ۶۰ سوال، سه گزینه ای است و چهار خرده مقیاس که عبارتند از: سیالی (۱۶ گویه)، انعطاف پذیری (۱۱گویه) ، اصالت (۲۲گویه) و بسط (۱۱ گویه) را می سنجد. در مقابل هرگویه، سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ی ۱-۳ می گیرند و جمع نمره ها، نمره کل خلاقیت را نشان می دهد (جوکار و البرزی، ۱۳۸۹). برای تمامی سوالات، گزینه