پاورپوینت درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم حماسه آفرینان جاودان

پاورپوینت درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم حماسه آفرینان جاودان

پاورپوینت-درس-15-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-حماسه-آفرینان-جاودان
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم راز موفقيت

پاورپوینت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم راز موفقيت

پاورپوینت-درس-14-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-راز-موفقيت
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راز موفقيت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت راز موفقيت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم عيد مسلمانان

پاورپوینت درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم عيد مسلمانان

پاورپوینت-درس-13-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-عيد-مسلمانان
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عيد مسلمانان درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت عيد مسلمانان درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم سفرهای با برکت

پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم سفرهای با برکت

پاورپوینت-درس-12-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-سفرهای-با-برکت
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت سفرهای با برکت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سفرهای با برکت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان پایه ششم راه تندرستی

پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان پایه ششم راه تندرستی

پاورپوینت-درس-یازدهم-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-راه-تندرستی
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 26


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم آداب زندگی

پاورپوینت درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم آداب زندگی

پاورپوینت-درس-10-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-آداب-زندگی
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آداب زندگی درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت آداب زندگی درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 9 هدیه های آسمان پایه ششم جهان ديگر

پاورپوینت درس 9 هدیه های آسمان پایه ششم جهان ديگر

پاورپوینت-درس-9-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-جهان-ديگر

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جهان ديگر درس 9 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت جهان ديگر درس 9 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم دوران غيبت

پاورپوینت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم دوران غيبت

پاورپوینت-درس-8-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-دوران-غيبت

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دوران غيبت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دوران غيبت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 7 هدیه های آسمان پایه ششم دست در دست دوست

پاورپوینت درس 7 هدیه های آسمان پایه ششم دست در دست دوست

پاورپوینت-درس-7-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-دست-در-دست-دوست
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دست در دست دوست درس 7 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دست در دست دوست درس 7 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 6 هدیه های آسمان پایه ششم سيمای خوبان

پاورپوینت درس 6 هدیه های آسمان پایه ششم سيمای خوبان

پاورپوینت-درس-6-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-سيمای-خوبان
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سيمای خوبان درس 6 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سيمای خوبان درس 6 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل