جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری

جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری

جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 35صفحه -مفهوم شناسی الف-طراحی آموزشی طراحی در لغت به معنای اختراع کردن ، اندیشیدن، پیش بینی یا تنظیم یک نظریه ذهنی ، ترسیم ، ساختن و آماده کردن پیش نویس یک نقشه و تهیه یک نقشه کاری قبل از عمل برای دست یابی به آنچه که از پیش تعیین شده است .در فرایند آموزش و تدریس طراحی در واقع برنامه ریزی و دیده بانی تدریس قبل از اجرای آن است . به این ترتیب طراحی آموزشی را می توان بر اساس تعاریف فوق تهیه نقشه های مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدف های آموزشی تعریف کرد. " طراحی آموزشی هنر و علم فراهم نمودن موقعیت ومنابع آموزشی

طراحی آموزشی درس 4علوم پایه چهارم بر اساس مدل دیک

طراحی آموزشی درس 4علوم پایه چهارم بر اساس مدل دیک

طراحی آموزشی درس 4علوم پایه چهارم بر اساس مدل دیک

طراحی آموزشی درس 4علوم پایه چهارم بر اساس مدل دیک و کاری مبحث الکتریسیته و نالج بیس سیستم دسته بندی : word نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 34 صفحه موضوع