بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

بررسی و مطالعه پوشاک زنان اقوام ترکمن، شاهکوه، قزاق، قزلباش، کتول استان گلستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 139 صفحه آنچه که در باب پوشاك زنان در استان گلستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت بیشتر در برگیرنده پوشاك سنتی زنان، طرز تهیه پارچه، دوخت، انواع پوشش ها و اشاره اي مختصر به زیورآلات وابسته به پوشاك آنها بود که بر اساس نیاز و نوع زندگی آنها طراحی شده است. انواع پوشاکی که زنان در قومیت هاي گوناگون مورد استفاده قرار داده اند در گذشته هاي نه چندان دور مورد استفاده بوده است، اما لباس هاي آنها امروزه بیشتر جنبه نمادین به خود گرفته است

خط و انواع آن

خط و انواع آن

خط و انواع آن

خط و انواع آن تعداد صفحات : 10 صفحه فرمت : word ( قابل ویرایش ) قسمتی از متن : خط و خوشنويسی نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پيشبرد علوم و پايه گذاری تمدن و فرهنگ اصيل چنان مؤثر عميق و بنيادين و آن چنان گسترده و نامحدود بوده است كه در وصف نمی گنجد . ارتقاء سطح دانش بشری در همه موضوعات مرهون هنر خط و نگارش و كتابت است اعجاز اين هنر ، توانست اندوخته های بشری را طی تاريخ در اختيار سراسر اين جهان و همة مردمان قرار دهد .