مجموعه سوالات چند سال اخیر علوم پایه دندان پزشکی قطب شیراز

مجموعه سوالات چند سال اخیر علوم پایه دندان پزشکی قطب شیراز

مجموعه سوالات چند سال اخیر علوم پایه دندان پزشکی قطب شیراز

در این مجموعه برای شما دانشجویان عزیز رشته دندان پزشکی قطب شیراز شامل دانشگاه های علوم پزشکی استان های فارس ، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد سوالات علوم پایه شهریور و اسفند سال های ۹۴ تا ۹۸ رو اماده کردیم.امیدوارم ازمون خوبی دلشته باشید✌. سوالات آزمون شهریور ۹۸ اضافه شد.