جزوه درس تایپ رایانه2013 ویژه هنرجویان کاردانش

جزوه درس تایپ رایانه2013 ویژه هنرجویان کاردانش

جزوه  درس تایپ رایانه2013 ویژه هنرجویان کاردانش

سوالات تستی کتاب تایپ رایانه —————————————————————–فصل1———————————— 1- کدام یک از نرم افزارهای زیر واژه پرداز می باشند ؟ الف)power point ب) word

سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب

سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب

 سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب

سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب به صورت تصویری با استفاده از Style لایه ها، یک مستطیل زرد رسم کنید سپس رنگ بنفش را روی آن قرار دهید. با استفاده از Style لایه ها، یک مستطیل زرد رسم کنید سپس طیف رنگی (Gradient) سایه به سفید را روی آن قرار دهید. با استفاده از Style لایه ها، یک مستطیل زرد رسم کنید سپس یک الگو (Pattern) دلخواه روی آن قرار دهید. با استفاده از ابزار چوب جادو (Magic Wand) قسمتی از تصویر را

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب برای آزمون جامع و32 دومین آزمون ادواری 1399/6/24 شهریور ماه آزمون طراحی سیاه و سفید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان 1 – با استفاده از خطوط تیرگی و روشنی را در شکل زیر نمایش دهید. (3) 2 – شکل زیر کدام ریتم را نشان می دهد. (2) 3- ترکیب بندی حلزونی را رسم کنید. (3) 4- کدام یک از شکل های زیر متقارن نمی باشند؟ (2)