نقشه مناطق تهران در Power BI

نقشه مناطق تهران در Power BI

نقشه مناطق تهران در Power BI

با استفاده از قابلیت Shape Map پاور بی آی و فایل JSON تهران ، به راحتی میتوانید از نقشه تهران برای تهیه گزارشات استفاده کنید. از طریق لینک زیر میتوانید با Shape Map و نحوه به کارگیری آن آشنا شوید. آموزش به کار گیری Shape Map