جمعداری اموال تحت داس (DOS)

جمعداری اموال تحت داس (DOS)

جمعداری اموال تحت داس (DOS)

نرم افزار جمعداری اموال تحت DOS اين نرم افزار جهت محيط سيستم عامل DOS طراحي گرديده و در محيط سيستم عامل هاي بالاتر از ويندوز XP کاربرد ندارد. و فولدر فاکس پرو 2.5 (که در همین سایت قرارداده شده ) بايد در مسير اجرائي آن باشد به منظور نصب و اجراي آن مطابق فايل راهنماي همراه نرم افزار عمل نمائيد. آخرین نسخه نرم افزار اموال A123.ZIP بدو نیاز به قفل (نرم افزاری یا سخت افزاری) می باشد.

حسابداری میادین میوه و تره بار تحت داس (dos)

حسابداری میادین میوه و تره بار تحت داس (dos)

حسابداری میادین میوه و تره بار تحت داس (dos)

آخرین نسخه نرم افزار حسابداری میادین میوه و تره بار تحت DOS اين نرم افزار جهت محيط سيسم عامل DOS طراحي گرديده و در محيط سيستم عامل هاي بالاتر از ويندوز XP کاربرد ندارد. و فولدر فاکس پرو 2.5 بايد در مسير اجرائي آن باشد (فاکس پرو 2.5 در همین سایت نیز قرارداده شده است) به منظور نصب و اجراي آن مطابق فايل راهنماي همراه نرم افزار عمل نمائيد . نسخه MR321.ZIP بدون نیاز به قفل (سخت افزاری یا نرم افزاری)

حسابداری محصولات کشاورزی تحت داس (DOS)

حسابداری محصولات کشاورزی تحت داس (DOS)

حسابداری محصولات کشاورزی تحت داس (DOS)

نرم افزار حسابداری محصولات کشاورزی معروف به گندم تحت DOS اين نرم افزار جهت محيط سيسم عامل DOS طراحي گرديده و در محيط سيستم عامل هاي بالاتر از ويندوز XP کاربرد ندارد. و فولدر فاکس پرو 2.5 (که در همین سایت قرارداده شده ) بايد در مسير اجرائي آن باشد به منظور نصب و اجراي آن مطابق فايل راهنماي همراه نرم افزار عمل نمائيد. آخرین نسخه نرم افزار اموال Gr204.ZIP بدو نیاز به قفل (نرم افزاری یا سخت افزاری) می باشد.

فاکس پرو foxpro2.5

فاکس پرو foxpro2.5

فاکس پرو foxpro2.5

نرم افزار فاکس پرو نسخه 2.5 نرم افزارفاکس پرو 2/5 پیش نیاز برخی نرم افزارهای تحت داس (DOS) می باشد. و لازم است قبل از اجرای نرم افزار تحت داس نصب شده باشد و در فایل AUTOEXEC.BAT مسیر آن مشخص شده باشد. یعنی دستور زیر در فایل مزبور اضافه شود : PATH=C:FOXPRO25

نسخه نصبی نرم افزار جمعداری اموال (Nasb.ZIP)

نسخه نصبی نرم افزار جمعداری اموال (Nasb.ZIP)

نسخه نصبی نرم افزار جمعداری اموال  (Nasb.ZIP)

نسخه نصبی نرم افزار جمعداری اموال (Nasb.ZIP) این نرم افزار در کلیهء ارگان ها و سازمان ها قابل استفاده می باشد کلیه مشتریانی که قبلاً نرم افزار را خریداری نموده و قفل سخت افزاری نرم افزار را در اختیار دارند دانلود نمایند . ویژه مشتریانی که نرم افزار را قبلاً خریداری نموده اند . (نسخه Nasb.ZIP)

حسابداری مبین HPR

حسابداری مبین HPR

حسابداری مبین HPR

حسابداری مبین Hpr نرم افزار حسابداری مبین مشتریانی که نرم افزار را قبلاً خرید نموده اند نسخه جدیدآن HPR175.ZIP را می توانند دانلود نمایند.