سوالات آزمون پایان دوره دریل کار و اره کار

سوالات آزمون پایان دوره دریل کار و اره کار

سوالات-آزمون-پایان-دوره-دریل-کار-و-اره-کارشامل یک سري سوال 30 تايي (تستي )
مربوط به پايان دوره آموزشي فني و حرفه اي
مناسب براي :
داش آموزان فني و حرفه اي هنرستانها
دانش آموزان کاردانش
کارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي
متقاضيان شرکت در آزمونهاي صنعت ساختمان
استادکاران رشته برق
متقاضيان دريافت کارت مهارت فني

دانلود فایل