کتاب معارف اسلامی 2

کتاب معارف اسلامی 2

کتاب معارف اسلامی 2

دانلود کتاب معارف اسلامی 2 تالیف امینی و جوادی (مخصوص دانشگاه پیام نور) به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 182 و شامل سرفصل های کامل .

کتاب انقلاب اسلامی ایران

کتاب انقلاب اسلامی ایران

کتاب انقلاب اسلامی ایران

دانلود کتاب انقلاب اسلامی ایران ( زمینه ها، علل و عوامل وقوع و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران ) تالیف مصطفی ملکوتیان با فرمت PDF و تعداد صفحات 259 و شامل سرفصل های : بخش اول : زمینه ها،علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی 1- رهیافت علمی 2- پیشینه تحولات کشور 3- قدرت سیاسی : ویژگی ها و اقدامات 4- نیروی اجتماعی : ویژگی ها و اقدامات بخش دوم : بازتاب جهانی انقلاب اسلامی 1- محورهای مختلف در بازتاب های نظری و عملی انقلاب اسلامی 2- انقلاب اسلامی : نظام بین الملل و آینده غرب 3- انقلاب های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آنها از انقلاب های واقعی

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ( قرن 1- 6 هجری)

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ( قرن 1- 6 هجری)

تاریخ-تعلیم-و-تربیت-در-اسلام-(-قرن-1-6-هجری)-تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ( قرن 1- 6 هجری) نخستین حرکت در مسیر تعلیم و تربیت اسلامی با پیغمبر اکرم (ص) بوده است. پیغمبر اسلام ضمن انجام رسالت و دعوت به دین جدید، همچنین رهبر و رئیس حکومت، مربی و معلم بانفوذ نیز بود. پروفسور مک دونالد (prof.D.B.macdonald ) طی مقاله ای تحت عنوان تربیت اخلاقی مسلمین از قول یکی از علمای کلام دوره های اولیه اسلام از رسول خدا بدینگونه توصیف می نماید: محمد از مکتب تربیتی خداوند یک نمونه است، رفتار و سکنات او با قرآن مطابقت دارد او تربیت یافته قرآن است و خود مربی مخلوقات می باشد از جمله صفات بارز باریتعالی ((رب)) است به معانی تربیت کردن، پروراندن و بکمال رسیدن بکار می رود پیغمبر اکرم با آگاهی مستقیم و نزدیک  از نقش و مقام تربیتی پروردگار خویش می فرماید: ((ادیبی ربی فاحسن تادیبی)) پیغمبر اکرم و دیگر انبیا تنها شاگردان این مکتب نیستند. بلکه پروردگار صانع و معلم و مربی کلیه مخلوقات خویش بوده و انبیاء و کتب آسمانی وسیله و واسطه ابلاغ بوده اند. بنابراین اساس و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و نیز مرجع آن قرآن خواندن است که ستون اصلی آموزش و پرورش است و مورد تاکید تعلیمات اسلامی. اولین آیه قرآن – اقرا باسم ربک الذی خلق- است که پیغمبر را مورد خطاب قرار می دهد و او را به خواندن امر می کند در صدر اسلام با اجرا و گسترش آن در سطح وسیعی تحقق پیدا می نماید در دوران شکل گیری و سازمان یابی اسلام به عنوان یک دین و یک حکومت تعلیم و تربیت اسلامی متکی به دو پایه بود: الف) یادگیری و انتقال دانشها به عنوان یک ایدئولوژی و به بیان دیگر یک مسئولیت دینی بود. ب) هدف از این کار تنها الله و کسب رضای او بوده است قرآن مجید و حدیث نبوی پایه و اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی را تشکیل می دهد- تعلیم و تحصیل از کارهای ارزشمند می باشد. در اسلام هدف از علم هر آن چیزی است که با موضوعات دینی پیوستگی دارد و منشاء آن نیز قرآن و حدیث است اگر ضرورتی برای تحصیل علوم دیگر احساس می گردید می بایست نتیجه و حاصل آن به آموزش قرآن و حدیث بیانجامد. با بررسی دقیق می توان نتیجه گرفت که از زمان حیات حضرت رسول مسئله تعلیم و تربیت اسلامی مورد توجه و دقت بوده و همواره حالت توسعه و پیشرفت داشته است. و با مساعی مردانی چون النمری(متوفی 462 هجری) زرنوجی(متوفی 591 هجری) و اخوان الصفا و امام محمد غزالی(متوفی 505 هجری) و ابن خلدون(متوفی808 هجری) دوران مشعشعی پیموده است به اسناد منابع موجود می توان نظر دکتر طوطح(totah ) را پذیرفت که می گوید: فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در طول تاریخ خود به چهار هدف زیر توجه داشته است: الف) هدفهای دینی           ب) هدفهای اجتماعی ج) لذت ذهنی  و فکری       د)  هدف مادی طوطح با طرح چهار مورد فوق با این گفته ابوعمر یوسف بن عبدالبر النمری القرطبی همصدا می شود که: در تحصیل علم کوشا باش که دانش ترا به سوی دین رهبری می کند. ذهن را روشن می سازد، در خلوت و تنهائی دوست و مونس، در مناسبات اجتماعی بسیار آموزنده و ارزنده است و بالاخره اینکه درهای سعادت دنیوی و مادی را به روی تو می گشاید. تعريف فلسفه: فلسفه یا فیلوسوفیا از دو کلمه فیلو به معنی دوستداری، سوفیا به معنی دانایی، ترکیب یافته است. یعنی دوستداری دانایی این معنی خیلی دقیق و راهبر است چرا که هم خواستگاه هم مقصد فلسفه را روشن می سازد. می گویند این کلمه را اولین بار سقراط بکار برد تا حساب خود را از گروهی که آن زمان سوفیست نامیده می شدند جدا سازد. اگر در جایی فلسفه را با قید بکار ببریم منظورمان بررسی و شناخت تحلیلی و انتقادی مسائل اساسی تربیت و تجارب تربیتی انسان است در ارتباط با کل هستی. در فلسفه تربیت ما در جستجوی  تربیت انسان کامل از طریق انتخاب بهترین هدف، محتوا و روش و غیره خواهیم بود. کلمه تربیت از نیروی عضلات بدن تا کمالات معنوی را شامل می شود. بطوریکه امروزه سخن از تربیت بدنی، تربیت فنی و حرفه ای، تربیت نظامی و تربیت معلم، تربیت مهندس و … به میان می آید مسلم است این گونه افعال لزوما مشمول تربیت در معنایی که گفتیم نمی شود. این قبیل آموزشها موقعه ایی تربیت تلقی می شوند که از عمق کافی برخوردار باشند و مخصوصا با هدفهای متعالی و ارزشمند پیوند حاصل کنند در غیر این صورت یک نوع ایجاد عادت یا مهارت در اثر تمرین و تکرار و تقویت می باشند که فاقد خصوصیات اصلی تربیت است. آنچه از واژه تربیت می توان استنباط کرد این است که تربیت شامل ایجاد یا فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی در انسان می شود که مطلوبیت و ارزش داشته باشد این کمال گاهی جنبه شناختی دارد که به دانش و شناخت و آگاهی انسان مربوط می شود. گاهی جنبه حرکتی دارد که با نگرش، اعتقاد، ایمان و علاقه، احساسات، تمایلات انسان مرتبط است. تربیت همان کشاندن، آدمی است به سوی ارزشهای والای انسانی، چنانچه آن ارزشها را بفهمد، بپذیرد، دوست بدارد و بکار آورد و این برترین معنای تربیت است که همانا رو کردن آزادانه و آگاهانه به ارزشهاست. به عبارت کاملتر تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای شکوفا کردن و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه انسان و حرکت تکاملی او به سوی هدف مطلوب منطبق بر اصولی معین و برنامه ای منظم  و سنجیده.  روش تربیت: کاربرد هر روشی در تربیت از دو حالت خارج نیست یا خشک است و غیر قابل انعطاف و خشن و در نتیجه نامطلوب می باشد و بر عکس ممکن است منطبق بر نیازها، علایق، شخصیت کودک به عنوان انسانی بالقوه دارای اراده و مختار، در هر حال مطلوبیت یا عدم مطلوبیت روشها بر اساس نظام ارزشی و اخلاقی و معیارهای فرهنگی هر جامعه سنجیده و معین می شود. مثلا در فرهنگ اسلامی که انسان موجودی دارای اراده و قدرت انتخاب شده کاربرد هر روشی که در تضاد با این اصل باشد نادرست است بر این اساس انتخاب و کاربرد روشهایی که متضمن اطاعت کورکورانه و تحمیل درس و عقیده باشد فاقد اعتبارند. مفهوم فلسفه تربیت: فلسفه تربیت در جستجوی ایجاد نظریه هایی درباره ماهیت انسان، جامعه و جهان می باشد تا بتواند توسط آنها داده های گاه متعارض پژوهشهای علوم رفتاری را نظم دهد. و هدفهایی را که تربیت باید تادیب کند و وسایل کلی را که در نیل به آنها می تواند بکار ببرد معلوم نماید. فلسفه تربیت پرسیدن پرسشهایی است برای رسیدن به راه و رسم تربیت درست، منسجم، پیوسته و هماهنگ و جلوگیری از تضاد و تناقض در نظر و عمل و تربیت، پرسشهایی نظیر ماهیت انسان چیست؟ کمال انسان در چیست؟ آیا زندگی معنا و هدفی دارد؟ آیا تربیت امر ضروری است؟ از آنجا که پاسخ این سئوالات برای تدارک یک جریان درست و هماهنگ تربیتی ضرورت دارد و همه آنها لزوما مبنای فلسفی دارند بنابراین فلسفه تربیت یا حکمت تربیت معرفتی است برای راه گشایی خردمندانه در عمل تربیتی- در حقیقت کوششی است برای نظم بخشیدن یافته های علوم رفتاری و علومی که به نحوی با انسان و تربیت او سر و کار دارد از یک طرف تنظیم نظریه عمومی درباره تربیت انسان و هدایت وی به سوی یک زندگی مطلوب از طرفی دیگر یک عالم تربیتی برای این که انسجام در عقاید خود داشته باشد و در گفتار و کردار دچار تناقض نباشد به ناچار باید از یک فلسفه تربیتی پیروی کند برای این منظور ضرورتا بایستی با افکار و عقاید فلاسفه که کمتر دچار تناقض گویی هستند آشنا شوند. منبع: مربیان بزرگ – ترجمه غلام حسین شکوهی ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت رشد فرد: نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان ( و حتی حیوان) بر هیچ خردمندی پوشیده نیست و تا کنون هم ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است، چرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزشها برساند و اگر غلط افتد وی را به سقوط کشاند زیرا آدمی ( بر خلاف حیوانات که آگاهیها و نیازهای خود را به صورت غریزی می دانند) در آغاز ولادتش فاقد علم و ادراک و تربیت و کمال است و به تدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیر مستقیم ، استعدادهای بالقوه او به فعلیت می رسد و رشد و تکامل می یابد چنانکه قرآن مجید می فرماید: َوالله اَخَرجَکم مِن بطونِ امَهاتِکم لَاتَعلَمونَ شَیئا وَ جَعَلَ لَکم الَسمعَ وَ الاَبصارَ و الاَفِئدَهَ لَعَلَکم تَشکرون. 

دانلود فایل

مبحث آموزش زیست شناسی

مبحث آموزش زیست شناسی

مبحث-آموزش-زیست-شناسیمقدمه   بیش از یکصد سال است که آموزش مبحث تکامل بحث انگیزترین مبحث آموزش زیست شناسی بوده است افرادی در جوامع پیش رفته به جرم آموزش دادن این موضوع تحت پیگرد قرار گرفته اند در جامعه ها نویسندگانی برای اجتناب از این بحث ها و مجادله ها کاربرد اصطلاح (تحول در زمان) یا تغییر در گونه ها را به جای واژه ی تکامل تجویز کرده اند (رشد زیست شناسی ، ص 31) .   با اینکه موضوع اشتقاق نوعی از نوع دیگر، در فلسفه یونان باستان مطرح بود مع الوصف پیش از قرن نوزدهم به صورت یک مسئله علمی مطرح نشده بود . نخستین کسی که فرضیه تحول انواع را با روش علمی تحقیق کرد لامارک دانشمند فرانسوی بود پس از وی چارلز داروین دانشمند انگلیسی قهرمان داستان تکامل انواع گردید، و با پیشرفت علوم مکتب های دیگری به نام های «نئولامارکسیم و نئوداژنیسم» به وسیله جمعی از دانشمندان به وجود آمد ولی سیر علوم تمام فرضیه ها را مردود  و مطرود شناخت . انچه امروز در محافل علمی مطرح است و طرفداران جدی دارد، همان تحول و تکامل انواع براساس جهش است (دارژینیسم یا تکامل انواع نگارش جعفر سبحانی ، ص 25).   تکامل مفهومی وحدت بخش   تکامل مفهومی گسترده دارد به گستردگی جهان هستی و کهکشان ها تغییر در گذر زمان. اگر امروزه به مشاهده ی کهکشان ها، ستاره ها و زمین و زندگی روی آن بپردازیم، در می یابیم که وضعیت امروزی با وضعیت گذشته تفاوت دارد. تکامل زیستی یک تئوری علمی است که بیان می کند موجودات زنده تحت پدیده ای که به آن «زاده شدن با تغییر» می گویند از اجداد مشترکی مشتق شده اند. شواهد فراوانی در اخترشناسی، فیزیک، شیمی، عمرسنجی،  زمین شناسی، زیست شناسی و سایر علوم تجربی وجود دارد نشان می دهد تکامل روی می دهد. بنابراین تکامل در علوم مفهومی وحدت بخش دارد. آموختن تکامل به دانش آموزان باعث وحدت بخشیدن به رشته های علم می شود. و به آنان نیروی فکری قدرت مندی برای درک جهان پیرامون می دهد در علم کمتر اندیشه هایی همچون تکامل این چنین بر تفکر ما درباره ی خود و چگونگی ارتباطمان با جهان اثر گذاشته اند از جمله مسائل مهم و زیربنایی در مباحث ایدئولوژیکی اسلامی که امروزه سخت در میان نسل جدیدها به هنگام رویارویی با مکاتب و اندیشه های امروزه تحصیل دانش های عصر مطرح می شود.   مسئله ی تکامل به ویژه تکامل زیستی انسان یعنی اینکه آیا انسان از نخستین روزهای پیدایش به همین صورت فعلی بوده و ناگهان آفریده شده است و یا خلقت او تاریخ دارد و مراحل گوناگون را در مسیر تکامل تدریجی گذرانده است؟   عقاید متفاوت در مورد تکامل   1 ) لامارک : اعتقاد دارد وقتی گرمای آفتاب به درون پیکر جانور ساده ای نفوذ می کند سعی دارد «مولکول ها را از هم جدا کند» ولی چون بین مولکولها پیوستگی خاصی موجود است لذا بین دو عامل گرایی در پی گیرد در نتیجه این عمل حالت کشش مخصوص در ماده ی زنده ایجاد می شود. اجداد زرافه روزی مجبور گشتند در ناحیه فاقد علف زندگی کنند و برای تغذیه از برگ های درختان نزدیک سازند در نتیجه گردن آنها درازتر می شود. دراز شدن زبان مارها و مارمولک ها نیز همینطور براساس این سازش ها انسان از میمون هایی که نیمه خمیده حرکت می کردند تکامل یافته و حالت قائم پیدا کرده باید توجه داشت که لامارک اعتقاد داشت که علت تحول میل و اراده ای جاندار است که می خواهد خود را با محیط تطبیق دهد.   2 ) نئولامارکسیم : فرضیه دست خورده ای لامارک که این افراد تمایل و اراده در جانوران برای تغییر یافتن را قبول ندارند و معتقدند که تحت تاثیر مستقیم محیط زندگی در جانوران و گیاهان تغییراتی حاصل می گردد و این تغییرات اکتسابی مو روش شده و به اولاد منتقل می گردد.   3 ) فرضیه داروین : داروین بر اثر شباهت زیادی که میان انسان و میمون وجود دارد شجره ی انسان را به میمون رسانیده و احتمال می دهد میمون ها از جانورانی پدید آمده اند که امروز آنها را در دسته ای به نام لمورها جای می دهند (داروینسیم یا تکامل انواع ، جعفر سبحانی ، ص 63).  

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوم آیین زندگی اخلاق کاربردی (اخلاق پژوهش)

پاورپوینت فصل دوم آیین زندگی اخلاق کاربردی (اخلاق پژوهش)

پاورپوینت-فصل-دوم-آیین-زندگی-اخلاق-کاربردی-(اخلاق-پژوهش)پاورپوینت  اخلاق پژوهش  در 22 اسلاید مناسب ارائه درس آیین زندگی اخلاق کاربردیهدف اصلی، یا دست کم یکی از اهداف اصلی نظام های آموزشی در هر جامعه ای، پرورش پژوهشگر و محقق است.یکی از شاخه هاو مولفه های مهم برای ارزیابی میزان نظام های آموزشی، شمار پژوهشگرانی است که تربیت کرده و در خدمت جامعه قرار می دهند.پیشرفت و ترقی مادی و معنوی جوامع انسانی، مدیون پژوهش و تحقیق است.پژوهش و تحقیق اگربه درستی جهت گیری نشود و اگردر مسیرتوسعه معنویت و رشد اخلاق نباشد، نه تنها در خدمت آبادانی دین و دنیای بشریت نیست، که عاملی برای تخریب و نابودی حیات آدمیان نیز خواهد شد.مباحث بررسی شده شامل :1- اهمیت و جایگاه2- فضایل اخلاقی در پژوهش2-1.تصحیح انگیزه و نیت2-2.توجه به نقش پیش فرض های ارزشی2-3.آشنایی با پیشینه پژوهش2-4.گزینش مسئله2-5.شهامت در پژوهش2-6. امانت داری2-7.حقیقت جویی در پژوهش2-8.نشاط در تحقیق2-9.پژوهش گروهی3- آسیب شناسی اخلاقی پژوهش3-1.شهرت زدگی3-2.شتاب زدگی3-3.دخالت دادن خواسته های شخصی3-4.انتحال

دانلود فایل

انتظار بشر از دین ویا نیاز بشر به دین

انتظار بشر از دین ویا نیاز بشر به دین

انتظار بشر از دین ویا نیاز بشر به دین

مقاله انتظار بشر از دین ویا نیاز بشر به دین شامل 7صفحه بصورت word,pdf مقدمه مسئله انتظار بشر از دین زاییده مبانی انسان شناسی جدید است که انسان را در برابر دین و خدا محق تصور می کند و نه مکلف اما حق این است که انسان هم محق است و هم مکلف، مکلف است چون آفریده خداست و و اوامر الهی برای رشد انسان است محق است زیرا از ناحیه خدا حقوقی برای انسان در نظر گرفته شده است بنابراین جهان بینی اسلامی اجازه نمی دهد که انسان خود برای خویش حقوقی را تعیین کند و در مقابل دستورات الهی بایستد و به نام حق مداری از دستورات الهی سرپیچی کند سرفصلها: تحلیل مساله خاستگاه مساله انتظار بشر از دین روش

دانلود پاورپوینت گروه تروریستی داعش

دانلود پاورپوینت گروه تروریستی داعش

دانلود پاورپوینت گروه تروریستی داعش

فهرست مطالب مقدمه زمینه های شکل گیری داعش اهداف ایجاد گروه داعش گسترش داعش در سوریه وعراق ایدئولوژی داعش تاکتیک ها و سلاح های مورد استفاده داعش حامیان اصلی داعش مقدمه همه چیز از یک کنگره شروع شد ؛ حدوداً چهارده سال پیش بود که در تل آویو پایتخت رژیم اسرائیل کنگره ای تحت عنوان «روش مهار مسلمانان» برگزار شد. در آنجا خاخام یهودیان

دانلود پاورپوینت زندگی نامه شهید قاسم سلیمانی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه شهید قاسم سلیمانی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه شهید قاسم سلیمانی

فهرست مطالب تولد و تحصیلات فعالیت سیاسی و حضور در جنگ سپاه قدس فرماندهی تا نابودی داعش دریافت نشان ذوالفقار شهادت ره توشه سردار قاسم سلیمانی واکنش ها به شهادت حاج قاسم سلیمانی پیامدها منابع تولد و تحصیلات سردار شهید قاسم سلیمانی فرزند

دانلود پاورپوینت سید حسن نصرالله

دانلود پاورپوینت سید حسن نصرالله

دانلود پاورپوینت سید حسن نصرالله

فهرست مطالب زندگینامه تحصیلات نماینده امام خمینی (ره) در لبنان روابط با ایران فعالیت‌های مبارزاتی علیه اسرائیل حزب‌الله دستاورد‌های حزب الله تا کنون اعتقادات و منش اخلاقی سید حسن نصرالله منابع زندگینامه سید حسن نصرالله در ۳۱ اوت سال ۱۹۶۰ در شهرک البازوریه از محله‌های فقیر نشین شرق صور در جنوب لبنان