مبانی نظری مثلث عشق استرانبرگ

مبانی نظری مثلث عشق استرانبرگ

مبانی نظری مثلث عشق استرانبرگ

نظریه عشق استرانبرگ نظریه مثلث عشق ساختار عشق را برای ما روشن می کند. اما چگونگی ایجاد این ساختار را می توان با استفاده از نظریه قصه عشق تعیین نمود. طبق نظریه عشق به عنوان یک داستان که در سال 1998 ارائه شد مثلث های ایجاد شده از داستان های مختلفی شکل می گیرند. می توان گفت هر یک از ما قصه و داستان متفاوت و منحصر به خود را داریم. این داستان های متنوع باعث تفاوت ما از درکمان نسبت به عشق می شود. برخی از این داستان ها مستقیما یک موضوع عاشقانه را در بر گیرد. برخی دیگر ممکن است در دل داستان های دیگر باشد. در هر صورت منابع مختلفی از جمله رسانه، ادبیات، تجربه می توانند ذهنیت ما در رابطه با عشق

مبانی نظری خودشکوفایی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری خودشکوفایی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری خودشکوفایی نوجوانان و جوانان

-2- مبانی نظری خود شکوفایی واژه خودشکوفایی اولین بار توسط گلدشتاین [1] در سال ۱۹۳۹ به کار رفت، آن هم در معنای «به فعلیت در آوردن تمام وجوه و قابلیت های وجود خویش». خودشکوفایی یعنی گرایش بنیادی هر شخص برای تحقق بخشیدن به عینیت در آوردن هر چه بیشتر توانایی های بالقوه (ذاتی) خود است. خودشکوفایی اگر چه از نیازهای اساسی و دغدغه آفرین عامه مردم نیست، ولی یکی از متعالی ترین نیازهای بشری است که تحقق بخشی آن به صورت رضایت از خویشتن نمایان می گردد و برای هر انسانی مهم و ارزشمند تلقی می شود. همه انسان ها نیازمند آن هستند که تا اندازه ای احساس رضایت از خویشتن خود داشته باشند، به گونه ای که این احساس رضایت، نیروی محرکه و انگیزه ای برای انجام فعالیت های روزانه شان باشد. فقدان چنین حالت روانی،

مبانی نظری رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان

اخلاق فلاسفه ی یونان باستان همچون سقراط [1] ، افلاطون [2] و ارسطو [3] ، علم اخلاق را به منظور مطالعه ی فلسفه اخلاق بنیان نهادند (کوناک و جونز [4] ، 1998). مکاتب مختلف فکری همچون مکتب اصالت نفع، مکتب قراردادگرایی، مکتب خود پرستی و … راه حل های متفاوتی برای موضوع اخلاقیات دارند. در میان مکاتب مختلف، اخلاق در مکتب اسلام از جایگاه والاتری برخوردار است. اهمیت اخلاق در دین مبین اسلام به حدی است که رسول اکرم (ص)، دین دارترین افراد را خوش اخلاق ترین آنها می دانند و در جایی دیگر می فرمایند که اخلاق بهترین چیزی است که خداوند به بنده اش عطا نموده است. امام علی (علیه السلام) می فرمایند: شش چیزی است که اخلاق افراد در آن آزمایش می شود شامل خشنودی، خشم، امنیت، ترس، منع (جلوگیری) و رغبت

مبانی نظری مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان

-2- مبانی نظری مهارت های ارتباطی 1-4-2- ارتباط ارتباطات یک فرآیند اجتماعی است که در آن اطلاعات، مبادله شده و نوعی تفاهم بین طرف های ذینفع حاصل می شود. ارتباط یک فرایند اجتماعی است به دلیل آنکه در آن دو یا چند نفر دخالت دارند. همچنین ارتباطات یک فرایند دو طرفه است و در یک لحظه به وقوع نمی پیوندد، بلکه در طول زمان تحقق می یابد. صاحب نظران مختلف ارتباط را به طرق گوناگونی تعریف کرده اند که اکثر این تعاریف از حیث ظاهری با یکدیگر متفاوت و از لحاظ معنایی با یکدیگر یکسان است. احتمالا ارسطو فیلسوف یونانی اولین دانشمندی است که 2300 سال قبل نخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفت. او ارتباط را جستجو برای دست یافتن به کلید وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران تعریف می کند (زمانیان، 1396).

مبانی نظری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان

مبانی نظری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان

ارزش واژه ارزش در زبان فارسی اسم مصدر ارزیدن و دارای معانی قدر و مرتبه، استحقاق، لیاقت، شایستگی و زیبندگی است. ارزش، خاصیتی است که چیزی را مورد پسند و قابل احترام می کند. در زبان انگلیسی هم، ارزش معادل value و در معانی رتبه، ارز، قدر، گرامی داشتن و اهمیت دادن آمده است. در فرهنگ اصطلاحی و انتقادی فلسفه چهار مفهوم برای ارزش ارائه شده است: اول ارزش به عنوان چیزی که فرد یا گروهی به آن علاقه دارند. دوم چیزی که کم و بیش در میان عده ای مورد توجه و احترام است. سوم وقتی که فرد یا گروهی در رسیدن به هدف خود ارضا می شوند. چهارم از جنبه اقتصادی که ارزش کالا یا عمل مطرح است. طبق لغت نامه آکسفورد، ارزش ها شامل اصول، معیارها یا صفاتی هستند که ارزشمند یا مطلوب

مبانی نظری طرحواره جنسی

مبانی نظری طرحواره جنسی

مبانی نظری طرحواره جنسی

طـرحواره جـنسـی تاریخچه طـرحواره جـنسـی معرفی مفهوم طـرحواره شخصی [1] به وسیله مارکوس [2] (۱۹۹۷) یکی از فرضیه هایی بـود که بر مبنای تئوری جیمز به وجود آمد. هنگامی که ویلیـام جیمز [3] (۱۹۸۰) برای اولین با روی مفهوم «خود [4] » به تحقیق دقیق پرداخت و تمایزی بین «من [5] » و «مرا [6] » ترسیم کرد، کسی فکر نمی کرد که این مفهوم بتواند سهم زیـادی در تحقیقات روانشناسی داشته باشد. عبارت طـرحواره شخصی در واقع به جواب سوال «من چه کسی هستم؟» بر می گردد. طـرحواره های شخصی تعمیم های شناختی راجع به خویشتن می باشند که از گذشته گرفته شده اند و اطلاعات مربوط به خود را سازمـاندهی و راهنمایی می کنند. هر چیزی که افراد راجع به خود می دانند و به طور مشابه هر چیزی که آنها می توانند راجع به

مبانی نظری و عملی نارسا کنش وری اجرایی (کنش وری اجرایی)

مبانی نظری و عملی نارسا کنش وری اجرایی (کنش وری اجرایی)

مبانی نظری و عملی نارسا کنش وری اجرایی (کنش وری اجرایی)

تاریخچه کنـش های اجـرایی در ۵۰ سال گذشته علاقه به لـوب پـیشانی مـغز و عملکـرد آن خط مقدم پژوهش بسیاری از پژوهشگران و پزشکان بوده اسـت و لـوب پـیشانی به طور فزاینده از لحاظ مفهومی به عنوان فرماندار یا مجری عملکـرد های مـغز معرفی شـده اسـت. اگر چه مفهوم کنـش های اجـرایی برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ تعریف شـده بود، مفهوم مکانیسم کنترلی خیلی دورتر در سال ۱۸۴۰ مورد بحث قرار گرفت، فينیاس گیج [1] یکی از جذاب ترین مطالعات موردی در ارتباط با کنـش های اجـرایی بود. در سال ۱۸۴۰، فينباس به عنوان یک مدیر ساخت و تولید، لـوب پـیشانی او به وسیله یک میله آهنی سوراخ شـد. در این حادثه بخش عظیمی از لـوب پـیشانی سمت چپ خود را از دست داد. فينياس بعد از دوره ای بهبود با تغییرات آشکار در

مبانی نظری و عملی پردازش شناختی اطلاعات

مبانی نظری و عملی پردازش شناختی اطلاعات

مبانی نظری و عملی پردازش شناختی اطلاعات

مفهوم پـردازش شـناختی اطـلاعات مطالعه تأثير تفاوت های فردی در پـردازش اطـلاعات از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، نـظریه پردازان یادگیری و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. به عقیده صاحب نظران، تلاش ها در جهت درک فرآیند یادگیری، قضاوت و تصمـیم گیری در سال ۴۲۷ قبل از میلاد هنگامی که سقراط و افلاطون با نـظریه های فیلسوفانه خود سر چشمه دانش را کاوش کردند، آغاز شد. اما فرضیه سازی رسمی در مورد این تفاوت ها هنگامی آغاز شد که هرب تلان [1] در سال ۱۹۵۴ اصطلاح سـبک شـناختی [2] را مطرح کرد. این عقیده که تفاوت های افراد در پـردازش اطـلاعات صرفا ناشی از تفاوت های آنها در هـوش و توانایی است تا مدت ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها مشخص شد که تفاوت های افراد در

مبانی نظری و عملی اختلال واژینیسموس (واژینیسم)

مبانی نظری و عملی اختلال واژینیسموس (واژینیسم)

مبانی نظری و عملی اختلال واژینیسموس (واژینیسم)

اختلالات درد جنسی [1] زنانی که اختلال درد ناحیه تناسلی، ناشی از دخول دارند معمولا مشکلات مستمر یا مکرری را به مدت حداقل ۶ ماه احساس می کنند که بعضی نشانه های آن عبارتند از ناتوانی در دخول مهبلی، درد زیاد در واژن یا لگن خاصره، یا مناطق نزدیک به لگن خاصره در طول دخول واژنی، ترس یا اضطراب شدید درباره درد واژنی یا دخول واژنی، و انقباض شدید ماهیچه های لگن خاصره در طول دخول واژنی. این مشکلات باعث استرس و رنج شدیدی می شوند. درد جنسی ممکن است قبل از، در طول، یا بعد از رفتار جنسی روی دهد و روی پیوستار درد خفیف تا در شدید قرار دارد، درد شدید می تواند رفتار جنسی و دخول را دشوار و یا غیر ممکن سازد. برای درد واژنی ممکن است هم علت

مبانی نظری و عملی ابعاد نابهنجار شخصیت

مبانی نظری و عملی ابعاد نابهنجار شخصیت

مبانی نظری و عملی ابعاد نابهنجار شخصیت

ابعاد نابهنجار شخصیت 1-5-2- مفهوم شخصیت با وجودی که اغلب روان شناسان قبول دارند که می توان مردم را بر حسب ویژگی های شخصیتی شان توصیف کرد اما نظریه پردازان همچنان به بحث در مورد تعداد ویژگی های اصلی سازنده شخصیت انسان ادامه می دهند. از آنجا که روانشناسی ادعا می‏کند یک علم تجربی است، ممکن است گمان رود که همه گزاره‏های نظری شخصیت شناس نتیجه تحقیق هستند؛ اما تحقیق یا اکتشافی است یا تاییدی، البته مهم است که تاکید کنیم بر اینکه نظریه‏های شخصیت، منحصرا یا حتی اولا و با لذات بر معرفت تجربی مبتنی نیستند؛ زیرا معرفت تجربی‏ای که در دسترس شخصیت‏شناس است، هنگامی که در کنار غنا و پیچیدگی انسانها و زندگی هایشان گذاشته شود، کافی نیست، و گاهی به‏ قدری متعصبانه است که باید به صورتی جدی کلیتش محدود