فیلم آموزش تکنیک های قبولی و موفقیت در آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزش تکنیک های قبولی و موفقیت در آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزش تکنیک های قبولی و موفقیت در آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزش تکنیک های قبولی و موفقیت در آزمون نظام مهندسی: آزمون نظام مهندسی هر ساله در یک یا دو نوبت جهت اعطا پروانه پایه 3 برای مهندسین تمامی هفت رشته برگزار می گردد که مهندسین می بایست در این آزمون قبول شوند تا صلاحیت مورد نظر را کسب نمایند.جهت قبولی در این آزمون علاوه بر مطالعه نیاز به دانستن و آموزش یکسری تکنیک ها و راهکارهایی می باشد که بدون آنها مطمئنا نتیجه قبولی در آزمون میسر نخواهد بود.در این فیلم آموزشی هرآنچه که به عنوان مکمل و کمک آموزشی برای قبولی در آزمون دارید شرح داده شده است: -روش ها و تکنیکهای مطالعه صحیح -روش های تست زنی -روشهای کنترل و مدیریت در زمان -افزایش تند خوانی مباحث