فرمول تولید مایع ضد عفونی کننده دست برای اسپری کردن

فرمول تولید مایع ضد عفونی کننده دست برای اسپری کردن

فرمول تولید مایع ضد عفونی  کننده دست برای اسپری کردن

این فرمول جهت ساخت و تولید اسپری ضد عفونی کننده دست می باشد.از خصوصیات این محصول وجود نرمکننده و خوشبو کننده درآن می باشد که باعث جلو گیری از خشک شدن پوست دست بعد از استفاده های مکرر می شود. این ماده از بین برنده تمامی باکتری ها و ویروس های سطح پوست و سطوح با در صد 99.9 در مدت یک دقیفه تماس می باشد. این فرمول در یک صفحه و با فرمت pdfارائه شده