طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

مقدمــه : بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است. توجيه اقتصادي طرح : 1 ) زميـن : 2 ) محوطه سازي : 3 ) ساختمانها: 4 ) ماشين‌آلات: 5 ) تاسيسات: 6 ) وسايل نقليه : 7 ) تاسيسات اداري: 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري : ب- هزينه هاي جاري : 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد