رساله گیاه شناسی وجانور شناسی (ابن فضل الله عمری)

رساله گیاه شناسی وجانور شناسی (ابن فضل الله عمری)

رساله گیاه شناسی وجانور شناسی (ابن فضل الله عمری)

رساله در گیاه شناسی وجانور شناسی نوشته ابن فضل الله عمری درقرن هشتم هجری میباشد.بخش اول این نسخه مربوط به خواص دارویی حیوانات وخزندگان وآبزیان وبخش دوم مریوط به خواص نباتات میباشد.کتاب مصور وبه زبان عربی میباشد این کتاب ارزشمند برگرفته ازنوشته ها وتجربیات دانشمندان وفیلسوفان بزرگی چون ابن سینا ،ابن البیطار،دیسقوریدوس ،ثورحلالی عامری،الجاحظ،بلیناس حکیم،ابوسعیدسیرافی،بقراط،زکریای رازی،خلف الاحمر،جالینوس حکیم ،ابوالفرج عبدالله،یحیی بن یعمر،النسابه البکری،ابوالعباس عشاب نباتی،اسحاق بن عمران،محمد بن أسلم الغافقی،ابن جلجل،ابن وحشیه کلدانی،ابن ماسویه..ودیگر پزشکان و دانشمندان شناخته شده در این علم میباشد… کتاب به صورت خطی وبه زبان عربی میباشد…این کتاب بافرمتPDF در394 صفحه وباحجم 123 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است…

رساله مزروعات (دستنویس)

رساله مزروعات (دستنویس)

رساله مزروعات (دستنویس)

رساله مزروعات کتابی در زمینه امور فلاحت .کشاورزی وباغداری و درمعرفت هوا وباران واحکام طلوع شعریمانی که کوکبی است مشعر بردانستن ارزانی وگرانی وبسیار شدن میوه وباران وافزون شدن محصول وبه هم رسیدن جانوران زیان کاروآفتهای دیگر ودر بیان بعضی امور فلاحت که تعلق به اوقات دارد ونشاندن درختان وپیوند نمودن وقلمه کردن وقلمه نشاندن وتدبیرات زیاده شدن میوه درختان و در معرفت زمین نیک وبد وتخم پاشیدن ومعرفت و وقت زراعت وانبارکردن سرگین مرغان ومعرفت اموری که مضر است به مزروعات واشجارومعرفت درو کردن غله وجمع نمودن و موضع جمع آنها.پختن نان واحکام نهال ودرخت نشانیدن وبار آوردن بسیار ومحافظت باران وبی دانه ساختن انگوروآنچه تعلق به درخت دارد.چیدن میوه ونگاهداشتن آن وبعضی محصول که ازبعضی میوه برگیرند مثل سرکه از انگور وروغن از زیتون و زراعت کردن بقول وفالیز وآنچه بدان متعلق

طلب الشفاء(طب سنتی)

طلب الشفاء(طب سنتی)

طلب الشفاء(طب سنتی)

طلب الشفاء رساله ایی با موضوع طب سنتی ازجمله منابع باارزش دراین زمینه میباشد که در شسصت ونه فصل به طور مفصل به بیان بیماریها وساخت داروها میپردازد…اصل این نسخه هندی میباشد که به فارسی برگردانده شده است…فهرست این نسخه به شرح زیر میباشد باب اول:درفرهنگ اسماء دواها واجساد وکهارها واحجار دردوفصل ذکرشده باب دوم:درمعرفت وخواص جواهر واحجار خاص که قریب به جواهرندومهرها وپادزهرها ومومیایی ها وخواص چنداجساد وکهارهادرسه فصل ذکرشده باب سوم:درمعرفت وزنها دردوفصل ذکرشده باب چهارم:درکشتن اجساد وغیرهم وبیان خواص وخوراک آنها ودر دفع مضرات آنها وباز زنده کردن همه اجساد کشته را درچهارفصل ذکر شده باب پنجم:درساختن وخواص رسها یعنی رسانک وجرانکس ها با انواع چند باب ششم:درخواص حبها وکولی ها به دوفصل ذکرکرده شد باب هفتم:درساختن وخواص معجونات ومفرحات به دوفصل ذکر شده باب هشتم:درساختن وخواص جوارشها دردوفصل

فرخنامه جمالی (مصور)

فرخنامه جمالی (مصور)

فرخنامه جمالی (مصور)

فرخ نامه ، دائرةالمعارف علوم و فنون و عقاید است که در سال ۵۹۸ق/۱۱۸۴م توسط ابوبکر مطهر بن محمد بن ابوالقاسم ابوسعید جمالی یزدی و به‌طور خلاصه؛ ابوبکر مطهر جمالی یزدی نوشته شده‌است. این کتاب دانشنامه فارسی است که در مقاله سوم آن، به کشاورزی نیز پرداخته‌است. دانشنامه‌های فارسی دربارهٔ عالم انسانی، نباتی(گیاهی) و حیوانی و کانی سخن می‌گویند. برخی مطالب کتاب ممکن است درباره علوم غریبه باشد . ولی تاریخ علم از همین رهگذر پر از فراز و نشیب شکل می‌گذرد. این کتاب یکی از متون کهن پارسی، در بررسی تاریخ کشاورزی ایران می‌باشد. حدود نود سال پس از تحریر نزهت‌نامه علایی، ابوبکر مطهر جمالی یزدی در مقدمه کتاب خود فرخ‌نامه می‌نویسد: «برخود واجب کردم که به موجب آن کتابی سازم نام آن فرخ‌نامه جمالی از کتب متفرق که از این

سته ضروریه (طب سنتی)

سته ضروریه (طب سنتی)

سته ضروریه (طب سنتی)

سته ضروریه رساله ایی در طب سنتی به زبان فارسی است. نام این اثر اشاره به ضروریات ششگانه (هوا، خوراک، جنبش، نگهداشت و برونداد، احساسات، خواب و بیداری) مورد نظر پزشکان قدیم دارد. خواب، حرکت، استفراغ واحتباس، اعراض نفسانی موضوعات اصلی این نسخه قدیمی را تشکیل میدهد… به نقل از ویکی پدیا کتاب به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…این کتاب بافرمتPDF در140 صفحه وباحجم 39 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است…

جواهر نامه (دستنویس)

جواهر نامه (دستنویس)

جواهر نامه (دستنویس)

رساله خطی جواهر نامه ( گوهر نامه ) که‌ عموماً به‌ زبانهای‌ فارسی‌ و عربی‌ تألیف‌ شده‌، امروزه‌ در حیطه دانش‌ کانی‌شناسی قرار می‌گیرد. اته و سلان‌ نیزاثر را ذیل‌ کانی‌شناسی‌ معرفی‌ کرده‌اند. حد فاصل‌ و وجه‌ فارق‌ این‌گونه‌ آثار، با تألیفاتی‌ که‌ در زمره آثار «کیمیایی‌» قرار می‌گیرند، توجه‌ به‌ کیفیت‌ کانیها و سنگهای‌ قیمتی‌ (جواهرات‌) و خواص‌ درمانی‌ آنها در کانی‌شناسی‌ و توجه‌ به‌ چگونگی‌ احتمالی‌ ایجاد دگرگونیهای‌ کیفی‌ مواد در کیمیا (علم‌ الصناعت) است‌. بر این‌ اساس‌، برای‌ نمونه‌ در یکی‌ از مهم‌ترین‌ جواهرنامه‌ها به‌ زبان‌ عربی‌ ، یعنی‌ الجماهر فی‌ الجواهر ، تألیف‌ ابوریحان‌ بیرونی‌ ، در باره طلا و نقره‌ ، فلزات‌ و انواع‌ آنها گزارش‌ مفصّلی‌ وجود دارد، ولی‌ به‌ نوشته ابن‌ندیم‌،

رساله قوت نفس (باهیه)

رساله قوت نفس (باهیه)

رساله قوت نفس (باهیه)

رساله قوت نفس ( باهیه ) کتابی در باب معرفی گیاهان وادویه ها جهت تقویت نیروی باه میباشد..دراین کتاب نیز همانند کتبی همچون لذت العیش وباه نامه وکتب دیگر که در این زمینه تالیف یافته اند داروهای وضمادات وجوارشات وادویه های مفرده وترکیبی بسیاری در زمینه تقویت باه معرفی و روش ساخت این این داروها به طور خلاصه بیان شده است…. بخش اول این کتاب اختصاص به ساخت داروهای ترکیبی وبخش دوم به نوشته مولف اسرارخفیه مربوط به مردان وزنان در پانزده باب میباشد… کتاب به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…این کتاب بافرمتPDF در65 صفحه وباحجم 43 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است…

حدیقـة العالم (طب سنتی)

حدیقـة العالم (طب سنتی)

حدیقـة العالم (طب سنتی)

نسخه طبی حدیق ـة العالم کتابی ترجمه شده به فارسی ازتصنیفات طهماسب طبیب میباشد..این رساله واضح البیان مشتمل بر پنجاه فصل میباشد ..فصول این نسخه ارزشمند به شرح زیر میباشد.. فصل اول:درشرافت وفضیلت زمین فصل دوم:درحقیقت زلزله وبعضی آثارعجیب آن فصل سوم:درخاصیت بعضی اراضی واماکنه فصل چهارم:درذکرخواص وکیفیات مخفیه ونهانی بعضی احجاروسنگها فصل پنجم:درذکر خواص عجیبه وپنهانی بعضی نباتات وگیاههای ارضی فصل ششم:درطبع وخواص بعضی میوه ها که متعارفند وهمه کس میخورند فصل هفتم:درذکرانواع معدنیات وبعضی اسماء واصطلاخات اهل کیمیا فصل هشتم:درطبایع وخواص عجیبه بعضی حیوانات فصل نهم:دربیان تکوین انسان وبعضی دیگر که دانستن آنها مفید است فصل دهم:درشناختن آنکه زن به پسرحامله است یا به دختروبعضی چیزها که به تولد انسان منسوب است فصل یازدهم:دربیان آنکه چه باید کرد که زن پسر زاید یا دختر فصل دوازدهم:دربیان بعضی قواعد ودستور العمل ضروری جهت

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (خطی مصور)

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (خطی مصور)

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (خطی مصور)

زکریای قزوینی فرزند محمد (۶۰۰ – ۶۸۲)، جغرافی‌دان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانی‌تبار قرن هفتم هجری قمری است. نام کامل وی زکریا بن محمد بن محمود قزوینی است و نسب او به مالک بن انس می‌رسد. او شاگرد اثیرالدین ابهری حکیم بزرگ ایرانی بود. زکریای قزوینی به سال ۶۰۰ هجری قمری در قزوین متولد گردید. دوران کودکی را در زادگاه خود پشت سر گذاشت. در نوجوانی راه سفر را پیش گرفت و به شام رفت واز دارالعلم آن دیار بهره گرفت. سپس در دمشق با محی‌الدین ابن عربی برخورد نمود و پیرو طریقت صوفیانهٔ او گردید. بعد از مدتی از شام به عراق رفت. در دوران خلافت مستعصم عباسی منصب قضای واسط و حله را داشت. وی تا هنگام حملهٔ هولاکو به بغداد منصب قضا را به عهده داشت، و بعد از سقوط خلافت بغداد به دمشق بازگشت.

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات

زکریای قزوینی فرزند محمد (۶۰۰ – ۶۸۲)، جغرافی‌دان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانی‌تبار قرن هفتم هجری قمری است. نام کامل وی زکریا بن محمد بن محمود قزوینی است و نسب او به مالک بن انس می‌رسد. او شاگرد اثیرالدین ابهری حکیم بزرگ ایرانی بود. زکریای قزوینی به سال ۶۰۰ هجری قمری در قزوین متولد گردید. دوران کودکی را در زادگاه خود پشت سر گذاشت. در نوجوانی راه سفر را پیش گرفت و به شام رفت واز دارالعلم آن دیار بهره گرفت. سپس در دمشق با محی‌الدین ابن عربی برخورد نمود و پیرو طریقت صوفیانهٔ او گردید. بعد از مدتی از شام به عراق رفت. در دوران خلافت مستعصم عباسی منصب قضای واسط و حله را داشت. وی تا هنگام حملهٔ هولاکو به بغداد منصب قضا را به عهده داشت، و بعد از سقوط خلافت بغداد به دمشق بازگشت.