کتاب انتقال حرارت هولمن به همراه حل المسائل

کتاب انتقال حرارت هولمن به همراه حل المسائل

کتاب انتقال حرارت هولمن به همراه حل المسائل

دانلود کتاب انتقال حرارت هولمن ویرایش ششم و دهم به صورت زبان انگلیسی به همراه حل المسائل ویرایش هشتم به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 176،758،702 و شامل سرفصل های : 1- Introduction 2- Steady-State Conduction—One Dimension 3- Steady-State Conduction—Multiple Dimensions … 11- Mass Transfer 12- Summary and Design Information سرفصل های حل المسائل فارسی : 1- مقدمه 2- هدایت حالت پایدار – یک بعدی 3- هدایت حالت پایدار – چند بعدی 5- اصول جابه جا یی 6- روابط تجربی در انتقال گرمای جا به جا یی اجباری 7- سیستم های جا به

کتاب شیمی فیزیک پلیمرها

کتاب شیمی فیزیک پلیمرها

کتاب شیمی فیزیک پلیمرها

دانلود کتاب شیمی فیزیک پلیمرها تالیف دکتر ناصر محمدی به صورت زبان فارسی به همراه نسخه اصلی این کتاب تالیف Michael Rubinstein و با فرمت PDF و تعداد صفحات 284،458 و شامل سرفصل های : نسخه فارسی : 1- مبانی علم پلیمر 2- زنجیر پلیمر : ریزساختار و شکل فضائی 3- وزن مولکولی و ابعاد زنجیر 4- محلولهای غلیظ و نمودارهای فازی 5- حالت بی نظم و دمای انتقال شیشه ای 6- حالت بلورین و دمای ذوب تعادلی 7- کشسانی لاستیکی یا آنتروپیک 8- مبانی مولکولی ویسکوالاستیسیته

کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال

کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال

کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال

دانلود کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال تالیف جان ام. پراوزنیتز ترجمه سعید سلطانعلی، فاطمه قاری و مینا درودیان راد ویرایش سوم به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 680 و شامل سرفصل های : 1- مساله تعادل فازی 2- ترمودینامیک کلاسیک تعادلات فازی 3- تعیین خواص ترمودینامیکی از داده های حجمی 4- نیروهای بین مولکولی، حالات متناظر و سیستم های اسمزی 5- فوگاسیته در مخلوط های گازی 6- فوگاسیته در مخلوط های مایع : توابع فزونی 7- فوگاسیته در مخلوط های مایع : مدل ها و تئوری های محلول ها 8- پلیمرها، محلول ها، مخلوط ها، غشاها و ژل ها 9- محلول های الکترولیت 10- حلالیت گازها در مایعات 11- حلالیت جامدات در مایعات 12- تعادلات

جزوه فرآیندهای پتروشیمی

جزوه فرآیندهای پتروشیمی

جزوه فرآیندهای پتروشیمی

دانلود جزوه فرآیندهای پتروشیمی تالیف دکتر گلستان باغ به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF (تایپ شده) و تعداد صفحات 129 و شامل سرفصل های : 1- صنایع پتروشیمی 2- PFD و P&ID 3- عملیات فیزیکی – شیمیایی 4- فرآورده های پایه 5- فرآورده های واسطه ای و نهایی

کتاب مبانی شیمی آلی مک موری

کتاب مبانی شیمی آلی مک موری

کتاب مبانی شیمی آلی مک موری

دانلود کتاب مبانی شیمی آلی تالیف مک موری ویرایش هفتم به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 677 و شامل سرفصل های : 1- Structure and Bonding; Acids and Bases 2- Alkanes: The Nature of Organic Compounds 3- Alkenes and Alkynes: The Nature of Organic Reactions … 16- Biomolecules: Lipids and Nucleic Acids 17- The Organic Chemistry of Metabolic Pathways

کتاب شیمی عمومی زومدال

کتاب شیمی عمومی زومدال

کتاب شیمی عمومی زومدال

دانلود کتاب شیمی عمومی تالیف زومدال ویرایش هشتم به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 1189 و شامل سرفصل های : 1- Chemical Foundations 2- Atoms, Molecules, and Ions 3- Stoichiometry … 21- Transition Metals and Coordination Chemistry 22- Organic and Biological Molecules

کتاب انتقال جرم پیشرفته

کتاب انتقال جرم پیشرفته

کتاب انتقال جرم پیشرفته

دانلود کتاب انتقال جرم پیشرفته تالیف اسکلند به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 558 و شامل سرفصل های : 1- INTRODUCTION 2- MOLECULAR DIFFUSION 3- MOLECULAR DIFFUSIVITIES … 8- DESIGN OF STAGEWISE COLUMNS FROM RATE 9- DESIGN OF COOLING TOWERS FROM RATE

کتاب شیمی معدنی

کتاب شیمی معدنی

کتاب شیمی معدنی

دانلود کتاب شیمی معدنی تالیف هاوس کرافت ویرایش چهارم به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 1257 و شامل سرفصل های : 1- Basic Concepts: Atoms 2- Basic Concepts: Molecules 3- Introduction To Molecular Symmetry … 28- Inorganic Materials And Nanotechnology 29- The Trace Metals Of Life

کتاب شیمی عمومی افضل صمدی

کتاب شیمی عمومی افضل صمدی

کتاب شیمی عمومی افضل صمدی

دانلود کتاب شیمی عمومی (اصول مقدماتی علم شیمی) تالیف دکتر افضل صمدی به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 836 و شامل سرفصل های : 1- اصول مقدماتی علم شیمی 2- ساختار الکترونی اتم 3- پیوندهای شیمیایی 4- گازها 5- جامدات 6- مایعات 7- محلولها 8- تعادلات شیمیایی 9- الکتروشیمی 10- ترموشیمی 11- سینتیک واکنشهای شیمیایی 12- شیمی توصیفی عناصر 13- شیمی آلی 14- شیمی هسته ای