از کلمه تا کلام

از کلمه تا کلام

از کلمه تا کلام

کتاب نفیس" از کلمه تا کلام، دستور زبان فارسی به زبان ساده " اثری از دکتر علی سلطانی‌گرد‌فرامرزی می‌باشد. کتاب از کلمه تا کلام به ساختمان زبان و حروف الفبا، اقسام جملات، ساختمان واژگان و اقسام آن، صفت‌ها و ویژگی‌های آن‌ها، ضمیر و کاربرد ضمیر در جملات، انواع فعل، اصوات، پیشوند، میانوند، پسوند، حروق اضافه، ترکیب‌ها و دیگر موارد مربوط به زبان فارسی، پرداخته است. بی‌"مان دستور زبان فارسی، از مباحثی است که بیشتر از دیگر بخش‌های ادبیات، به خصوص در سال‌های اخیر دچار دگرگونی‌هایی گردیده است. مولف این کتاب کوشیده است تا موارد مورد بحث را به شیوه‌ای ساده اما منطقی، آموزش دهد.

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

ای مهربان ترا زبرگ در بوسه های باران بیداری ستاره، در چشم جویباران آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران

سبد میوه

سبد میوه

سبد میوه

سبد میوه نام کتابی است که رابیندرانات تاگور، فیلسوف و شاعر بزرگ هندی به روی یکی از مجموعه غزلیات خویش نهاده است. برگزیده این غزلیات شورانگیز با چند شاهکار ادبی دیگر از شعرای بزرگ جهان ترجمه و در این کتاب گردآوری شده است. تا راستی برای خوانندگان ارجمند سبدی پر از میوه های گوناگون باشد.

مرغان آواره

مرغان آواره

مرغان آواره

رابیند رانات تاگرو در سال 1899 کتابی با عنوان کَنِکا منتشر کرد. در 1916 که به ژاپن می رفت بخشی از آن را به انگلیسی ترجمه کرد و شعر های دیگری نیز به آن افزود و با نام مرغان آواره منتشر کرد. تأثیر ترانه های کوتاه ژاپنی به خصوص هایکو – که تاگور آن را شعر تصویری می نامد – در آن به چشم می خورد.

نغمه‌های تاگور

نغمه‌های تاگور

نغمه‌های تاگور

تاگور كار ادبي خود را درسال ۱۸۷۶ با سرودن اشعار «غنايي» آغاز كرد. وي در بيستم سپتامبر ۱۸۷۷ميلادي براي تحصيل حقوق عازم لندن گرديد اما حقوق هرگز نمي توانست روح نوجو و فياض وي را قانع كند، از اين رو پس از يك سال به زادگاه خويش بازگشت و در نهضت پر دامنه اي كه در تمام زمينه هاي زيست ، اقتصاد ، سياست و فرهنگ و فلسفه در اين كشور و خصوصاً در ايالت بنگال به حد عصيان رسيده بود نقش حساسي به عهده گرفت و دومين اثر خود را كه حاوي افكار مختلف او بود، در قالب ترانه هايي لطيف و پرشور منتشر كرد. دراين اشعار، زيبايي، عظمت و روح مبارزه جويي همه يك جا گرد آمده و نمايشگر عالي ترين عواطف بشري و تلاش مقدس انسان براي زيستن بود. آثار اوليه ي وي تقليدي از شعراي

اندیشه کوانتومی در اشعار مولانا

اندیشه کوانتومی در اشعار مولانا

اندیشه کوانتومی در اشعار مولانا

علم و عرفان همانند دو خط اند که شاید در ابتدا پنداشته شود که هرگز به هم نخواهند رسید، دو ضد که هیچ گاه با هم جمع نخواهند شد و اصلا شاید متضاد یکیدیگر باشند. این باوری است که رواج بسیاری دارد و ممکن است در ابتدا بدیهی به نظر برسد. کتاب اندیشه های کوانتومی مولانا نوشته پرفسور محسن فرشاد می کوشد با تمرکز بر اندیشه ها مولانا که در اشعارش متجلی است میان علم و عرفان پلی بسازد. در حقیقت وی این دو را یک معرفت واحد می بیند که شاید در ابتدا باهم بیگانه به نظر برسند اما در نهایت هر دو در نقطه ی پایانی به هم خواهند پیوست. کتاب موضوعات مختلفی من جمله «اتحاد علم و عرفان، یگانگی ناظر و منظور»، «بیوپلاسما و هاله انسانی»، «مکانیک موجی و اندیشه های مولانا»، «هندسه کیهانی و مولانا»

نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی

نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی

نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی

نمادها و تمثیل‌ها همواره در تاریخ ادیان و اعماق ذهن و روان بشر، از تداوم، وحدت و ثبات خاصی برخوردارند و بر مبنای ساختارهای مشابه به پیش می‌روند. نمادهای شاعرانه همواره تجسم و تبلور رازهای ناخودآگاه فردی و جمعی هرقوم و تمدنی است؛ نمادهای ناب طبیعی از گذشته تاکنون از وجهه‌ای قدسی و روحانی برخوردار بوده‌اند. گیاهان و عناصر نباتی در شکل رمزی و نمادین خود نمایانگر ارتباط عالم ناسوت با عوالم برتر بوده‌اند و موضوعاتی چون مراتب وجودی، گیاه‌تباری انسان، تناسخ در قالب تصویرپردازی‌های نباتی، اسطورۀ درخت کیهانی، درختان مذهبی و همگی گویای تداخل عوالم انسانی با عوالم طبیعی گیاهی و نمایانگر اتصال روح به عالم بالا هستند. نگارنده در کتاب حاضر به مطابقت نمادها و رمزها و کاربردهای ادبی نباتات با متون برجستۀ منظوم فارسی از آغاز تا قرن هشتم و نیز اشعار پنج شاعر بزرگ معاصر

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر

این نوشتار، با هدف بررسی و نقد کتابِ نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و منطق الطیر، نوشتة حمیرا زمردی، استادیار دانشگاه تهران، فراهم آمده است. حاصل این بررسی این است که اولاً، مبنای کار نویسنده در این کتاب، پذیرش بی علت و غیرعلمی نظریه ای است که از جانب برخی غربیان، در باب ادیان و اساطیر و ارتباطشان با یک دیگر و نحوة پیدایی شان ابراز شده است. ثانیاً، روش کار نویسنده مبتنی بر روش علمی و پژوهشی نیست؛ زیرا در سراسر کتاب در هر بخش، نخست مطالبی از اساطیر ملل گوناگون آورده می شود و آن گاه، با تقطیع ابیاتی از شاهنامه یا آثار نظامی و عطار چنین القا می کند که متون نام برده نیز متأثر از همان اساطیر و درواقع، مبیّن آن هاست. ثالثاً، بی توجهی نویسنده به فردوسی، نظامی و