مقاله کلاژ

مقاله کلاژ

مقاله کلاژ

کلاژ چیست؟ |در فرهنگ لغت، «کلاژ» فن بهم چسباندن تکه های مختلف پارچه، کاغذ، چرم و چوب و … برای خلق یک تصویر بدیع تعریف شده است.
کلاژ واژه ای فرانسوی و به معنی چسباندن است. روشی که برای خلق آثار روی سطوح دیگر در هنر های تجسمی به کار می رود. درواقع، در تکنیک کلاژ با سرهم کردن مواد به کمک ابزار گوناگون، اشکال کنار هم گذاشته می شوند . تصویر نهائی خلق می شود. کلاژ ممکن است از بریده های روزنامه، نوار های کاغذی، رنگ، ریزه های کاغذ های دست ساز،…