کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 130 صفحه است.
فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 283 صفحه است.
فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند….

کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Routledge
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 283 صفحه است.
متن فایل های صوتی کتاب
جواب تمارین کتاب
فایل های صوتی کتاب شامل 2 سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری با فرمت word و قابل ویرایش
خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری
دکتر زهره سرمد
دکترعباس بازرگان
دکتر الهه حجازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بخش اول : صورت بندی گزاره های تحقیق
فصل اول: روش علمی و مراحل آن
منابع شناخت:
1- استناد به مقام صلاحیت دار:
استفاده از نظرات و اطلاعات مراجع صلاحیت دار یکی از نخستین راه های شناخت است. کتاب های مرجع نیز خود نوعی مراجعه به مقام صلاحیت…

مجموعه آموزشی Easy American Idioms به همراه کتابچه راهنما

مجموعه آموزشی Easy American Idioms به همراه کتابچه راهنما

مجموعه آموزشی Easy American Idioms به همراه کتابچه راهنما

مجموعه آموزشی Easy American Idioms به همراه کتابچه راهنما
ناشر مجموعه: Living Language
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
4 سی دی فایل های صوتی مجموعه 
کتابچه راهنما به زبان انگلیسی و در 31 صفحه
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsches aussprachewörterbuch به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsches aussprachewörterbuch به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsches aussprachewörterbuch به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsches aussprachewörterbuch به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Walter de Gruyter
 

مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 1086 صفحه
فایل های صوتی کتاب
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.