دانلود مجموعه 450 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

دانلود مجموعه 450 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

دانلود-مجموعه-450-اصطلاح-پرکاربرد-انگلیسیاین مجموعه حاوی 450 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی می باشد که معنی فارسی و عکس مربوط به اصطلاح نیز همراه آن آمده است و به یاد گرفتن و درک هر چه بهتر آن اصطلاح کمک می کند.

اصطلاحات انگلیسی (Idioms)، عباراتی هستند که اغلب حدس معنی آنها با تنها دانستن کلمات آن به صورت جداگانه، دشوار می باشد.

درک معنی اصطلاحات انگلیسی بدون رارگیری در متن دشوار هستند که معمولاً دارای ساختار ثابتی هستند و تعداد زیادی از آنها غیر رسمی هستند. اما برای یادگیری انگلیسی بهتر است آنها را بدانید.

دانلود فایل

دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات انگلیسی (اینترو)

دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات انگلیسی (اینترو)

دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات انگلیسی (اینترو)

مجموعه تهیه شده بخشی از جملات پر کاربرد انگلیسی، اصطلاحات (idioms) و صفت ها است که برای تمام سطوح زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته مورد استفاده می باشد.

دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات انگلیسی (اینترو)

دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات انگلیسی (اینترو)

دانلود-مجموعه-جملات-پر-کاربرد-و-اصطلاحات-انگلیسی-(اینترو)مجموعه تهیه شده بخشی از جملات پر کاربرد انگلیسی، اصطلاحات (idioms) و صفت ها است که برای تمام سطوح زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته مورد استفاده می باشد.

دانلود فایل