کتاب توابع مختلط

کتاب توابع مختلط

کتاب توابع مختلط

دانلود کتاب توابع مختلط تالیف حصارکی و پورنکی ویراست دوم به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 626 و شامل سرفصل های : 1- ساختمان اعداد مختلط 2- توابع تحلیلی 3- نگاشتهای همدیس 4- انتگرال 5- سریها 6- مانده و کاربرد آن در محاسبه 7- قضیه نگاشت ریمان

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها تالیف سیمونز ترجمه بابائی و میامئی به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 530 و شامل سرفصل های : 1- ماهیت معادلات دیفرانسیل 2- معادلات دیفرانسیل مرتیه اول 3- معادلات خطی مرتیه دوم 4- نظریه نوسان و مسائل مقدار مرزی 5- جوابهای سری توانی و توابع خاص 6- برخی توابع خاص فیزیک ریاضی 7- دستگاه های معادلات مرتبه اول 8- معادلات غیرخطی 9- حساب تغییرات 10- تبدیلات لاپلاس 11- وجود و یگانگی جوابها

کتاب ریاضی عمومی 1

کتاب ریاضی عمومی 1

کتاب ریاضی عمومی 1

دانلود کتاب ریاضی عمومی 1 تالیف دکتر سعیدی، دکتر داورپناه و دکتر عرفانیان امیدوار چاپ سوم به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 320 و شامل سرفصل های : 1- اعداد مختلط 2- حد 3- پیوستگی 4- مشتق 5- کاربرد مشتق 6- انتگرال 7- کاربرد انتگرال 8- سری های نامتناهی

راهنمای کتاب احتمال،متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی

راهنمای کتاب احتمال،متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی

راهنمای کتاب احتمال،متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی

دانلود راهنمای کتاب احتمال،متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی 1 و 2 تالیف پاپولیس ترجمه نجمه رحیمی شاندیز به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 248 و شامل سرفصل های : 2- قضایای احتمال 3- آزمایشات تکرار شده 4- مفهوم متغیر تصادفی 5- توابع متغیر تصادفی 6- دو متغیر تصادفی 7- دنباله های متغیرهای تصادفی 8- آمار 9- مفاهیم کلی 10- گام های تصادفی و کربردهای دیگر 11- نمایش طیفی 12- تخمین طیف 13- تخمین میانگین مربع 14- آنتروپی 15- زنجیرهای مارکوف 16- فرآیندهای مارکوف و نظریه صف

کتاب آنالیز ماتریس و جبر خطی کاربردی

کتاب آنالیز ماتریس و جبر خطی کاربردی

کتاب آنالیز ماتریس و جبر خطی کاربردی

دانلود کتاب آنالیز ماتریس و جبر خطی کاربردی تالیف میر به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 720 و شامل سرفصل های : 1- Linear Equations 2- Rectangular Systems and Echelon Forms 3- Matrix Algebra … 7- Eigenvalues and Eigenvectors 8- Perron–Frobenius Theory

کتاب توابع مختلط چرچیل

کتاب توابع مختلط چرچیل

کتاب توابع مختلط چرچیل

دانلود کتاب متغیرهای مختلط و کاربردهای آن تالیف براون و چرچیل ترجمه امیر خسروی ویرایش هفتم به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 549 و شامل سرفصل های : 1- اعداد مختلط 2- توابع تحلیلی 3- توابع مقدماتی 4- انتگرال 5- سری ها 6- مانده ها و قطب ها 7- کاربردهای مانده ها 8- نگاشت به وسیله توابع مقدماتی 9- نگاشت همدیس 10- کاربردهای نگاشت همدیس 11- تبدیل شوارتس-کریستوفل 12- فرمولهای انتگرال از نوع انتگرال پواسون

کتاب ریاضی عمومی ایساک مارون

کتاب ریاضی عمومی ایساک مارون

کتاب ریاضی عمومی ایساک مارون

دانلود کتاب ریاضی عمومی (به صورت کامل شامل جلد اول و دوم) تالیف ایساک مارون ترجمه دکتر پاریاب به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 358،362 و شامل سرفصل های : 1- مقدمه ای بر آنالیز ریاضی 2- مشتق گیری از توابع 3- کاربرد مشتق در بررسی توابع 4- روش های بنیادی انتگرال گیری 5- دسته های اساسی از توابع انتگرالپذیر 6- انتگرال معین 7- کاربردهای انتگرال های معین 8- انتگرالهای غیرعادی 9- سری های نامتناهی

کتاب جبر مجرد هرشتاین

کتاب جبر مجرد هرشتاین

کتاب جبر مجرد هرشتاین

دانلود کتاب جبر مجرد تألیف هرشتاین ترجمه دکتر عالم زاده به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 307 و شامل سرفصل های : 1- نکاتی آشنا و نکاتی کمتر آشنا 2- گروهها 3- گروه متقارن 4- نظریه حلقه ها 5- میدانها 6- مباحث ویژه

کتاب اصول آموزش ریاضی

کتاب اصول آموزش ریاضی

کتاب اصول آموزش ریاضی

دانلود کتاب اصول آموزش ریاضی تالیف علم‌الهدایی به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 156 و شامل سرفصل های : 1- به سوی دیدگاه متعادل تر در تحقیقات آموزش ریاضی معاصر 2- اساس آموزش ریاضی چیست ؟ 3- سر تاریخی در تحقیقات آموزش ریاضی 4- تمایلات جدید تحقیقات آموزش ریاضی