دانلود خلاصه کتاب و جزوه روسازی راه pdf – دکتر طباطبایی + نمونه سوال با کلید

دانلود خلاصه کتاب و جزوه روسازی راه pdf - دکتر طباطبایی + نمونه سوال با کلید

دانلود خلاصه کتاب و جزوه روسازی راه pdf – دکتر طباطبایی + نمونه سوال با کلید

دانلود خلاصه کتاب و جزوه روسازی راه pdf – دکتر طباطبایی + نمونه سوال با کلید
شامل خلاصه کتاب اسلاید pdf شده 217 صفحه کامل
و جزوه دست نویس با کیفیت 10 فصل اول (بجز 4 و 7) در 50 صفحه
+ نمونه سوال همراه کلید سوالات
 
 
 …

کتاب ارزشمند ریکی سطح 1

کتاب ارزشمند ریکی سطح 1

کتاب ارزشمند ریکی سطح 1

نویسنده: حمیدرضا ابراهیمی
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: 46
این کتاب شامل :
تاریخچه ریکی
آموخته های اوسوئی
مراحل آموزش ریکی
پیدایش همسویی ریکی
ری کی
یادگیری ری کی
فرآیند 21 روزه پاکسازی
سپاسگذار بودن
موارد استفاده از ری کی
چاکرا و… می باشد. …

کتاب ارزشمند کریستال درمانی

کتاب ارزشمند کریستال درمانی

کتاب ارزشمند کریستال درمانی

نویسنده: چوآ کوک سویی
مترجم: دکتر آرام
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: 172
این کتاب شامل :
مفاهیم و اصول اولیه
کریستال درمانی چیست؟
چهار تکنیک اساسی
قانون کارما
پاکسازی کردن کریستال
کریستال لیزر
طلب کردن رحمت الهی
شفا از راه دور
اسکن کردن هاله درونی
تکنیک چاکرای تاج و دست و… می باشد. …

کتاب ارزشمند خودآموز کامل ریکی

کتاب ارزشمند خودآموز کامل ریکی

کتاب ارزشمند خودآموز کامل ریکی

نویسنده: والتر لوبک
مترجم: فرانک گیتی پور
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: 193
این کتاب شامل :
-تاثیرات گیتی در نحوه زندگی
تاثیرات و شرایط استفاده از ریکی
شرایط خود درمانی
آداب درمان با ریکی
دعا خواندن
هموار کردن هاله
فوائد درمان در سراسر بدن
چاکراها و ریکی
ریکی و کریستال ها
مدیتیشن ریکی و… می باشد. …

کتاب ارزشمند یوگا و انرژی درمانی

کتاب ارزشمند یوگا و انرژی درمانی

کتاب ارزشمند یوگا و انرژی درمانی

نویسنده: سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی
مترجم: جلال موسوی نسب
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: 391
این کتاب شامل:
پرانا
انرژی حیاتی
فیزیولوژی تنفس
بدن پرانیک
چاکرا
مبدل های انرژی
پرانا و مانترا
شفابخشی سنتی پرانیک
بیداری پرانا
مودراهای تنفس
مراحل تمرین و… می باشد. …

کتاب ارزشمند اقیانوس

کتاب ارزشمند اقیانوس

کتاب ارزشمند اقیانوس

(طریقه جدا نمودن روح از بدن)
نویسنده: علی رحیم بخش
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: 109
این کتاب شامل:
پیش آگاهی
پیام ارتباط
برون فکنی
تمرکز فکر
آرامش درون
ایمان به انجام عمل
خودهیپنوتیزم یا تلقین
سفرهای ذهنی یا پرواز ذهن
اراده استوار
سکوت و تاریکی و… می باشد. …

کتاب ارزشمند ریکی شفا با دست

کتاب ارزشمند ریکی شفا با دست

کتاب ارزشمند ریکی شفا با دست

نویسنده: ویلیام لی رند
مترجم: مهنوش امینیان، ژاله مخزنی
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: 106
این کتاب شامل:
تعریف ریکی
ری (آگاهی معنوی)
کی (انرژی زندگی)
فرآیند پاکسازی
خود درمانی
هاله
چاکراها
اصول درمان با ریکی
سمبل های ریکی
تکنیک های ژاپنی ریکی و… می باشد. …

کتاب ارزشمند راه رِیکی

کتاب ارزشمند راه رِیکی

کتاب ارزشمند راه رِیکی

نویسنده: نادیا صحت، فرزاد ابراهیمی
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات:140
این کتاب شامل :
تاریخچه ریکی
پنج اصل ریکی
نحوه آموزش ریکی
اهداف ریکی
روند همسویی
بدن انرژی
انرژی و آگاهی
ارائه واقعیت ریکی
آرامش ذهن
مراتب استادی و… می باشد. …

کتاب ارزشمند درخت یوگا

کتاب ارزشمند درخت یوگا

کتاب ارزشمند درخت یوگا

نویسنده: ب.ک.س. آین گار
مترجم: سید رضا جمالیان
زبان: فارسی
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: 268
این کتاب شامل :
یوگا و زندگی
درخت یوگا
فرد و جامعه
هدف زندگی
ایمان
عمق آسانا
یوگا و تندرستی
سوتراهای یوگایی پاتانجالی
پرانایاما
مدیتیشن و یوگا و… می باشد. …