پایان نامه رساله بررسي رابطه منبع كنترل (دروني _ بروني) با عزت نفس

پایان نامه رساله بررسي رابطه منبع كنترل (دروني _ بروني) با عزت نفس

پایان نامه رساله بررسي رابطه منبع كنترل (دروني _ بروني) با عزت نفس

دانلود پایان نامه رساله رشته روانشناسی: بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس ۱۰۰ ص فرمت WORD فهرست مطالب چكيده تحقيق

بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

دانلود پایان نامه رساله بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات ۷۴ ص فرمت word فهرست مطالب: فصل اول : ادبيات پژوهش مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 1 بيان مسئله ………………………………………………………………………………………. 4 اهميت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………. 6 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………… 8 فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………… 8 تعريف متغيرها ………………………………………………………………………………… 9 فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 11 اضطراب ……………………………………………………………………………………….. 11 علائم اضطراب ……………………………………………………………………………….. 19 بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند…………………………………………. 20 رويكردهاي نظري به اضطراب ……………………………………………………………. 24 اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………. 32 پيشينه تحقيقات ………………………………………………………………………………. 39

پایان نامه مقايسه سلامت رواني بين سالمندان خانه سالمندان و سالمندان ساکن منزل

پایان نامه مقايسه سلامت رواني بين سالمندان خانه سالمندان و سالمندان ساکن منزل

پایان نامه مقايسه سلامت رواني بين سالمندان  خانه سالمندان و سالمندان ساکن  منزل

دانلود پایان نامه رساله بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان و بستک ۴۸ ص فرمت WORD فهرست مطالب: فصل اول: (مقدمه) فصل دوم:پيشينه تحقيق فصل سوم: روش تحقيق فصل چهارم:يافته هاي تحقيق فصل پنجم: بحث، تفسير، نتيجه گيري

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد

دانلود پایان نامه رساله مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد ۱۴۲ ص فرمت WORD فهرست: فصل اول: کلیات فصل دوم:مبانی نظری فصل سوم:روش انجام پژوهش

مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

 مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

دانلود پایان نامه رساله بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات ۷۴ ص فرمت WORD فهرست مطالب: فصل اول : ادبيات پژوهش مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 1 بيان مسئله ………………………………………………………………………………………. 4 اهميت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………. 6 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………… 8 فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………… 8 تعريف متغيرها ………………………………………………………………………………… 9 فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 11 اضطراب ……………………………………………………………………………………….. 11 علائم اضطراب ……………………………………………………………………………….. 19 بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند…………………………………………. 20 رويكردهاي نظري به اضطراب ……………………………………………………………. 24 اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………. 32 پيشينه تحقيقات ………………………………………………………………………………. 39 فصل سوم

پایان نامه رساله میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی

پایان نامه رساله میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی

پایان نامه رساله میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی

دانلود پایان نامه رساله میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی ۸۶ ص فرمت word فهرست مطالب: فصل اول:موضوع تحقيق فصل دوم:پيشينه تحقيق فصل سوم:روش تحقيق فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

پایان نامه بررسی رابطه ، عزت نفس باپايگاه هويت دستيابي دردانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه ، عزت نفس باپايگاه هويت دستيابي دردانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه ، عزت نفس باپايگاه هويت دستيابي دردانش آموزان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ، عزت نفس باپايگاه هويت دستيابي دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه ۷۳ ص فرمت word فصل اول : كليات 1-1- مقدمه 1-2-موضوع تحقيق 1-3-اهداف تحقيق 1-4-اهميت موضوع 1-5-دلايل انتخاب موضوع 1-6-سوالات تحقيق 1-7-تعاريف عملياتي واژه ها فصل دوم : موضع گيري هاي نظري ويافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع 2-1-موضع گيري هاي نظري درخصوص هويت وعزت نفس 2-1-1-تعريف هويت وعزت نفس 2-1-2-شكل گيري هويت 2-1-3-نظريه هاي هويت 2-1-4-نظريه هاي عزت نفس 2-2-يافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع -نتيجه گيري فصل سوم : روش پژوهش

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و افراد عادی

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و افراد عادی

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و افراد عادی

دانلود پایان نامه رساله بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و مقايسه آن با افراد عادي در سطح شهرستان نيشابور ۱۱۴ ص فرمت word فهرست: فصل اول :کلیات تحقیق فصل دوم : پيشينه تحقيق فصل سوم : روش تحقيق فصل چهارم :يافته هاي آماري تحقيق فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و پایین

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و پایین

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و پایین

دانلود پایان نامه رساله مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین ۹۸ ص فرمت WORD فهرست: فصل اول :بـیـان مـسئــلـه فصل دوم:پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق فصل سوم: روش پژوهش فصل چهارم: یـافـتــه هـا فصل پنجم: بـحـث و نـتـیـجه گـیـری

پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

 پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه رساله بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان درون وبرون سازمانی دانشگاه آزاد ، نمونه موردی: دانشگاه آزاد رفسنجان ۶۸ ص فرمت WORD فهرست مطالب: فصل اول1 مقدمه2 بیان مسئله4 موضوع تحقیق5 فرضیات تحقیق5 هدف تحقیق6 ویژه کردن موضوع7 اهمیت وضرورت تحقیق7 تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها8 فصل دوم10 مبانی نظری تحقیق11 ادبیات تحقیق12 نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی13 فصل سوم17 روش اجرای تحقیق18 ابزار گردآوری اطلاعات18 روش وشیوه ی نمونه گیری19 جامعه آماری19 تعیین حجم نمونه19 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات19 فصل چهارم21 ارائه یافته ها21 فصل پنجم37 تجزیه وتحلیل یافته 37 فصل ششم44 نتیجه گیری45 پیشنهادات55 منابع و موأخذ56 پیوستها57 پرسشنامه58 جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه)60