بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان

چكيده هدف از پژوهش بررسي رابطه‌ي فرزندپروري و خودشکوفایی دانش‌آموزان دبيرستان‌های شهرستان‌ لامرد در سال تحصيلي 97-1396 پرداخته است. اين تحقيق از نوع پيمايشي ـ همبستگي است. حجم نمونه موردمطالعه شامل 160 نفر، كه 80 پسر و 80 دختر و از نوع نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي مي‌باشد. جمع‌آوري اطلاعات به وسيله‌ي پرسشنامه فرزندپروري شيفر، خود شکوفایی شرز و همكاران انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که: نتايج تحليل داده ها بيانگر اين بود که بين شیوه های فرزند پروری و با خودشکوفایی دانش‌آموزان دبيرستانی تفاوت معنادار وجود دارد(005/0>P). نتيجه گيري: بر اساس این نتایج می توان گفت محبت، گرمی،

پاورپوینت پیش نویس زندگی و مثلث کارپمن

پاورپوینت پیش نویس زندگی و مثلث کارپمن

پاورپوینت-پیش-نویس-زندگی-و-مثلث-کارپمنعنوان فایل دانلودی :
پاورپوینت پیش نویس زندگی و مثلث کارپمن

در قالب ppt و تعداد 11 اسلاید

عناوین موضوعات :

مثلث کارپمن

کارپمن چگونه در روابط ظاهر میشود

نقشها از کجا می آیند

شروط مثلث

چطور از مثلث قربانی خارج شویم

چکیده متن:
کارپمن مثلث نقش ما را برای بازیهای انسانها ابداع کرد. انسانها در روابط خود در نقش های کارپمن قرار می گیرند. نقش ها شامل قربانی ،ناجی و زجر دهنده میشوند. مثلث کارپمن در کودکی ……..

دانلود فایل

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL 25 (فرم کوتاه شده SCL 90)

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL 25 (فرم کوتاه شده SCL 90)

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL 25 (فرم کوتاه شده SCL 90)

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90) هدف: ارزیابی نشانه­های اختلالات روانی روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نشانه­های اختلالات روانی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده. پرسشنامه فوق دارای نه/9 خرده مقیاس بوده روایی و پایایی

تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران

تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران

تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران

چکیده تحقیق حاضر به تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دختران و پسران شهرستان پارسيان هستند که از بين آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس تکمیلی دختران و پسران آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دختران و پسران مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد. بعلاوه بین جوانان نیز از نظر میزان دختران و پسران رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. فهرست مطالب عنوان

هوش معنوی و سبک یادگیری در دانش آموزان دبیرستان

هوش معنوی و سبک یادگیری در دانش آموزان دبیرستان

هوش معنوی و سبک یادگیری در دانش آموزان دبیرستان

چكيده هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و سبکهای شناختی در دانش آموزان دبیرستان شهرستان لامرد می باشد. این تحقیق زمینه یابی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام گردید. تعداد نمونه 150 دختر و 150 پسر بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی گينك و سبک شناختی کلب جمع آوری گردید. نتايج نشان داد که آیا بین تجربه عینی ،تفکر انتزاعی ،مشاهده تاملی و آزمایشگری فعال و هوش معنوی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد ؟(p<0.888)و آیا هوش معنوی میتواند بطور معنی داری تجربه عینی ،تفکر انتزاعی ،مشاهده تاملی و آزمایشگری فعال را پیش بینی نماید . .(p<0.001)، .(p<0.004) وبین سبک های یادگیری و رشته تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد .(p<0.001) و بین هوش معنوی

تحقیق باموضوع روش تحقیق

تحقیق باموضوع روش تحقیق

تحقیق باموضوع روش تحقیق

توضیحات : تحقیق باموضوع روش تحقیق 102صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: در ادوار مختلف تاریخ بشری، همواره نوعی رایزنی وجود داشته است، همواره برای مردم مسائل و مشکلایت هر چند ساده و ابتدایی پیش می آمده و آنان دست دست استمداد به سمت کسانی چون ریش سفید طایفه و بزرگ خانواده دراز می کردند. امروزه مشکلات انسانی پیچیده تر و دشوارتر گردیده و طبعاً متخصصینی را می طلبد که در حرفه های کمکی نظیر روانپزشکی، روان درمانی، مشاوره، مددکار اجتماعی و غیره تبحر کافی داشته باشند و بتوانند فرد را در رفع مشکلات کمک کنند. فرایند مختلف مشاوره و روان درماین بیانگر این واقعیت است که تلاش علمی و حرفه ای برای بررسی و رفع مشکلات انسانی در جریان است. درمانگران و

تحقیق باموضوع بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

تحقیق باموضوع بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

تحقیق باموضوع بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

توضیحات : تحقیق باموضوع بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: تعریف موضوع فرضیه این تحقیق: رابطه ی معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی وجود دارد . رابطه ی معنا داری بین رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش وجود دارد. رابطه ی معنا داری بین رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت وجود دارد رابطه معناداری بین رسانه های جمعی و کاهش تهاجم فرهنگی وجود دارد . 4)اهداف تحقیق: ضرورت تحقیق: محدودیت تحقیق : عدم دسترسی به کتابخانه های معتبر وجود منابع کتابخانه ای و عدم دسترسی به تمام این منابع عدم دسترسی

تحقیق باموضوع اضطراب چيست

تحقیق باموضوع اضطراب چيست

تحقیق باموضوع اضطراب چيست

توضیحات : تحقیق باموضوع اضطراب چيست 42صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: فصل اول اضطراب انواه درمانگيرهاي رفتاري و خود نظم جويانه نكته هاي قابل توجه اضطراب چيست ؟ سطو ح آن كدامست ؟ چه نشانه و انواعي دارد ؟ چگونه رفتارها را تحت تاثير خود قرار ميدهد و چگونه ميتوان آن را ارزيابي كرد ؟ سوالهاي فوق از محورهايي است كه درمانگر بايد اطلاعاتي را درباره آنها به مراجع انتقال دهد تا مراجع و درمانگر قبل از شروع شيوه هاي مداخله در آنها با يكديگر همسو شوند و مفاهيم آنها يكسان گردد اين يكساني و تفاهم ميتواند زمينه تاثير روشها را گسترش داده دقت كاربرد آنها را كاملا ً تحت تاثير قرار دهد و انتظارات همساني در

تحقیق باموضوع شيوه هاي نوين آموزش املاء و تأثير آن در يادگيري

تحقیق باموضوع شيوه هاي نوين آموزش املاء و تأثير آن در يادگيري

تحقیق باموضوع شيوه هاي نوين آموزش املاء و تأثير آن در يادگيري

توضیحات : تحقیق باموضوع شيوه هاي نوين آموزش املاء و تأثير آن در يادگيري 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: مقدمه املاء نوعي نوشتن است و نوشتن يكي از جنبه هاي زبان است كه در عمل تفهيم به كار مي رود ، و زبان نيز مجموعه اي است از علائم و نشانه هاي قرار دادي كه بر معاني و مفاهيم موجود در جامعه دلالت مي كند و بهترين وسيله تفهيم و تفاهم است . در تفهيم علاوه بر نوشتن از سخن گفتن نيز استفاده مي شود و در تفهيم گوش دادن و خواندن به كار مي رود . يكي از آرزوهايم اين بود كه در بسياري از زمينه هاي آموزشي يافته هاي جديد و خلاقيت ها جايگزين روش هاي سنتي و كهنه شود در اين ميان

تحقیق باموضوع ريشه ناهنجاري ها

تحقیق باموضوع ريشه ناهنجاري ها

تحقیق باموضوع ريشه ناهنجاري ها

توضیحات : تحقیق باموضوع ريشه ناهنجاري ها 26صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: ريشه ناهنجاري هاي اجتماعي سستي در انجام وظايف و گم كردن راه است اشاره: آن چه مي خوانيد، گزيده اي از سخنان آيت الله مصباح يزدي مي باشدكه به مناسبت مبعث پيامبر اكرم (ص) ايراد شده است. فرا رسيدن عيد سعيد مبعث را به پيشگاه مقدس ولي عصر ارواحنافداه و همه علاقه مندان به اسلام و اهل بيت تبريك و تهنيت عرض ميكنم. بعث و بعثت به معناي برانگيختن است؛ يعني چيزي را كه در حالت ركود قرار گرفته، از آن حالت خارج كنند و در يك مسير صحيح به حركت در آورند. البته اصل معناي بعث، حركت در مسير صحيح را تضمين نمي كند؛ ولي شرط ضمني اين مفهوم است. وقتي