دانلود نقشه های دیتیل و جزئیات دست انداز فرمت DWG

دانلود نقشه های دیتیل و جزئیات دست انداز فرمت DWG

دانلود نقشه های دیتیل و  جزئیات دست انداز فرمت DWG

دانلود نقشه های دیتیل و جزئیات دست انداز فرمت DWG شامل: دیتیل دست انداز رمپ معلولین دیتیل جزئیات دست انداز ۱ دیتیل دست انداز ۲ دیتیل کف سازی و دست انداز رمپ معلولین دیتیل نمای شیشه ای و دست انداز

دانلود نقشه دیتیل پروفیل در و پنجره فرمت DWG

دانلود نقشه دیتیل پروفیل در و پنجره فرمت DWG

دانلود نقشه دیتیل پروفیل در و پنجره فرمت DWG

دانلود نقشه دیتیل پروفیل در و پنجره فرمت DWG این فایل شامل کلیه دتایل های پروفیل در و پنجره می باشد فایل موجود در فایل پیوست شامل : – پروفیل در آهنی – پروفیل در چوبی – پروفیل پنجره آهنی – لولایی – پروفیل پنجره آلومینیومی می باشد * لازم به توضیح است فایل پیوست شامل 8 پوشه و 100 دتایل می باشد

دانلود بسته دیتیل دیوار (۲) فرمت DWG

دانلود بسته دیتیل دیوار (۲) فرمت DWG

دانلود بسته دیتیل دیوار (۲) فرمت DWG

دانلود بسته جامع دیتیل دیوار (۲) فرمت DWG شامل: پلان برش دیتیل دیوار و درز انبساط پلان دیتیل دیوار و درز انبساط پلان دیتیل دیوار جانبی ۱ پلان دیتیل دیوار جانبی ۲ پلان دیتیل دیوار سازی پلان دیتیل اتصالات سقف و دیوار

دانلود بسته جامع دیتیل دیوار (۱) فرمت DWG

دانلود بسته جامع دیتیل دیوار (۱) فرمت DWG

دانلود بسته جامع دیتیل دیوار (۱) فرمت DWG

دانلود بسته جامع دیتیل دیوار (۱) فرمت DWG دیتیل و جزئیات نعل درگاه فلزی قاب پنجره آلومینیومی (دیوار۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-01 قاب پنجره آلومینیومی (دیوار۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-02 قاب پنجره آهنی (دیوار۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-03 قاب پنجره آهنی (دیوار۳۵ سانتیمتری نمایان ) Det W.R-04 قاب پنجره فلزی(دیوار۲۲ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-05 قاب پنجره آهنی (دیوار۱۱ سانتیمتری با پوشش

دانلود بسته نقشه های دیتیل نما فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل نما فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل نما فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل نما فرمت DWG شامل: برش دیتیل پیشانی طاق نما دیتیل نما سازی دیتیل نماسازی رستوران دیتیل نمای شیشه ای و دست انداز دیتیل تفصیلی نمای اطراف گردانها پلان جزئیات نما سازی

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف سازی جایگاه ها فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف سازی جایگاه ها فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف سازی جایگاه ها فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف سازی جایگاه ها فرمت DWG دیتیل و جزئیات کف پنجره دیتیل کف سازی جایگاه خبرنگاران دیتیل کف سازی و دست انداز رمپ معلولین دیتیل و جزئیات کف سازی دیتیل و جزئیات کف سازی جایگاه ویژه

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف فرمت DWG

دانلود بسته نقشه های دیتیل کف فرمت DWG شامل: دیتیل و جزئیات پی یا شالوده بتنی دیتیل و جزئیات اتصال آستانه در همکف دیتیل و جزئیات اختلاف سطح در همکف دیتیل و جزئیات درز انبساط دیتیل و جزئیات دست انداز دیتیل و جزئیات سرویس ها در همکف دیتیل و جزئیات کانال های تاسیساتی دیتیل و جزئیات سکو ، پریز ،کف دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقامتی بتن دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقاومتی خاک دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقاومتی شفته دیتیل و جزئیات کفسازی سرویس ها در همکف دیتیل و جزئیات کفسازی محوطه-کف های با لایه مقاومتی خاک دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقاومتی سنگ

دانلود نقشه های دیتیل سرویس و حمام فرمت DWG

دانلود نقشه های دیتیل سرویس و حمام فرمت DWG

دانلود نقشه های دیتیل  سرویس و حمام فرمت DWG

دانلود نقشه های دیتیل سرویس و حمام فرمت DWG موارد موجود در فایل : – آبرو و کف شور – دستشویی – سرویس فرنگی – سرویس ایرانی – وان و حمام * لازم به توضیح است فایل پیوست شامل 5 پوشه و 19 دتایل می باشد.

دانلود نشریه ۱۶۷: مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی فرمت Pdf

دانلود نشریه ۱۶۷: مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی فرمت Pdf

دانلود نشریه ۱۶۷: مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی فرمت Pdf

دانلود نشریه ۱۶۷: مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی فرمت Pdf تعداد جلد: ۳ جلد تعداد صفحات:۱۰۸۷ ص جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی روشهای ساخت و تکنولوژی ساختمانی مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیه جلد سوم: نقشه های جزییات تیپ