دانلود پاورپوینت معادله ها و نامعادله ها – فصل چهارم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت معادله ها و نامعادله ها – فصل چهارم ریاضی دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-معادله-ها-و-نامعادله-ها--فصل-چهارم-ریاضی-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت معادله ها و نامعادله ها –  فصل چهارم ریاضی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 65  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت گردش مواد در بدن – فصل چهارم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت گردش مواد در بدن – فصل چهارم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-گردش-مواد-در-بدن--فصل-چهارم-زیست-شناسی-1-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گردش مواد در بدن –  فصل چهارم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 100  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-تبادلات-گازی--فصل-سوم-زیست-شناسی-1-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تبادلات گازی-  فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 60  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت گوارش و جذب مواد- فصل دوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت گوارش و جذب مواد- فصل دوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-گوارش-و-جذب-مواد--فصل-دوم-زیست-شناسی-1-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گوارش و جذب مواد-  فصل دوم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 120  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا – فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا – فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-زیست-شناسی--دیروز--امروز-و-فردا--فصل-اول-زیست-شناسی-1-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا –  فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 60  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت آب ، آهنگ زندگی – فصل سوم شیمی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت آب ، آهنگ زندگی – فصل سوم شیمی دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-آب--آهنگ-زندگی--فصل-سوم-شیمی-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت آب ، آهنگ زندگی –  فصل سوم شیمی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 70  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت ردپای گازها در زندگی – فصل دوم شیمی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت ردپای گازها در زندگی – فصل دوم شیمی دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-ردپای-گازها-در-زندگی--فصل-دوم-شیمی-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ردپای گازها در زندگی –  فصل دوم شیمی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 73  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کیهان زادگاه الفبای هستی – فصل اول شیمی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت کیهان زادگاه الفبای هستی – فصل اول شیمی دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-کیهان-زادگاه-الفبای-هستی--فصل-اول-شیمی-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت کیهان  زادگاه الفبای هستی –  فصل اول شیمی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 70  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت آمار و احتمال – فصل هفتم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت آمار و احتمال – فصل هفتم ریاضی دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-آمار-و-احتمال--فصل-هفتم-ریاضی-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت آمار و احتمال –  فصل هفتم ریاضی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 78  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت شمارش ، بدون شمردن – فصل ششم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت شمارش ، بدون شمردن – فصل ششم ریاضی دهم تجربی

دانلود-پاورپوینت-شمارش--بدون-شمردن--فصل-ششم-ریاضی-دهم-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت شمارش ، بدون شمردن –  فصل ششم ریاضی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 55  ***برای
آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید***این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

دانلود فایل