کسب درامدازطریق اینستاگرام{تصویری وصوتی)

کسب درامدازطریق اینستاگرام{تصویری وصوتی)

کسب درامدازطریق اینستاگرام{تصویری وصوتی)

شبکه‌های اجتماعی یکشنبه, ۵ آبان ۱398 ۳ نکته مهم برای کسب درآمد از طریق همکاری در تبلیغات اینستاگرام این روزها شبکه‌های اجتماعی به یک منبع درآمد برای بسیاری از افراد و کسب و کارها تبدیل شده‌اند. رقم کسب درآمد از اینستاگرام به اندازه‌ای بالاست که گاهی با حقوق شرکت‌های بزرگ نیز برابری می‌کند. برای مثال در روزهای اخیر خبری منتشر شد که در آن گفته شده درآمد کریستینو رونالدو (بازیکن مطرح و نام آشنای فوتبال) از تبلیغات در اینستاگرام بیش از رقمی است که از طرف قرارداد خود با باشگاهش دریافت می‌کند. همین موضوع به تنهایی برای اثبات قدرت شبکه‌های اجتماعی برای سودآوری کافی است. امروزه بسیاری از کسب و کارها با استفاده از شیوه همکاری در تبلیغات اینستاگرام بخشی از هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند. به همین بهانه