بررسی جامعه کودکان خیابانی

بررسی جامعه کودکان خیابانی

بررسی جامعه کودکان خیابانی

این مقاله به ضرورت بررسی کودکان خیابانی وعوامل موثردربروز ان ،اثرات زندگی خیابانی برکودکان همچنین بررسی اماری درایران وخارج ازایران ونظریه های جامعه شناختی راشامل میشود. تعدادصفحات :25 بصورت word ,pdf

اعتیاد وراههای درمان وپیشگیری

اعتیاد وراههای درمان وپیشگیری

اعتیاد وراههای درمان وپیشگیری

مقاله اعتیاد وراههای درمان وپیشگیری بخشی از مقاله : اعتیاد یک بیماری اصلی، پیش رونده و كشنده است. این عارضه، نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک مادۀ روان گردان یا تأثیر گزار بر ذهن و یا رفتاری که فرد را در برابر ميل بیش از حد، ناتوان می کند می باشد. اعتیاد به عنوان حالتی که در آن بدن انسان برای انجام فعالیت های عادی خود به یک ماده یا یک رفتار خاص وابسته می شود تعریف شده است. اعتیاد را می توان اجبار به انجام کاری تعریف کرد که فرد از پی آمدهای زیانبار آن آگاه است… شامل 32 صفحه همراه با فهرست ومنابع و دردو قالب word ,pdf