مراقبه جذب قطعی ثروت

مراقبه جذب قطعی ثروت

مراقبه جذب قطعی ثروت

این محصول جهت استفاده ی افراد بالای 18 سال و برای بدست آوردن ثروت طراحی شده است. تمامی افراد بدون مشکلات قلبی و عروقی قادر به انجام این مراقبه هستند. این مراقبه همراه با سابلیمینال قطعی جذب ثروت تنظیم شده و کاربردی آسان دارد.

مراقبه جذب ثروت قطعی

مراقبه جذب ثروت قطعی

مراقبه جذب ثروت قطعی

این محصول برای جذب ثروت در شرایط کنونی طراحی شده است و برلی افراد بالای 18 سال مناسب می باشد. در این محصول از سابلیمینال جذب قطعی ثروت برای بالا بردن ضریب تاثیر آن استفاده شده است.