تئوری لایه مرزی شیلیختینگ

تئوری لایه مرزی شیلیختینگ

تئوری لایه مرزی شیلیختینگ

لایه مرزی (به انگلیسی: Boundary layer) مفهومی بنیادی در پدیده‌های انتقال می‌باشد و به لایه ای از یک سیال در نزدیکی یک سطح که اثرات ویسکوزیته در آن بالاست، گفته می‌شود. لایه مرزی عبارت است از سیالی که تحت تأثیر گرما، اندازه حرکت یا انتقال جرم ناشی از یک سطح مشترک قرار گرفته باشد که این سطح مشترک می‌تواند ساکن یا متحرک باشد. به عنوان نمونه می‌توان به لایه‌ای از سیال که در نزدیکی یک منبع گرما مانند رادیاتور قرار دارد، اشاره کرد. لایه نزدیک منبع گرم با گرفتن گرما از منبع گرما پروفیلی از تغییرات دما ایجاد می‌کند که پیامد آن تغییر چگالی سیال است و موجب شروع جریان همرفت می‌شود. در علم دینامیک سیالات نیز پدیده‌هایی مانند نیروی مقاوم و جدایش جریان به تغییرات در شکل و اندازه لایه مرزی سرعت سیال در اطراف جسم متحرک وابسته

تحلیل ترمودینامیکی ترکیب چرخه رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار

تحلیل ترمودینامیکی ترکیب چرخه رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار

تحلیل ترمودینامیکی ترکیب چرخه رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار

این چرخه به منظور تولید سرمایش مورد نیاز طراحی شده است. بطوریکه توان مصرفی کمپرسور در چرخه تبرید تراکمی از چرخه رانکین آلی تامین می‎شود. سیستم موردنظر قابلیت بسیار خوبی برای تولید سرمایش دارد و از چندین مبرد مختلف برای ارزیابی عملکرد آن استفاده شده است. باید توجه داشت براساس نتایج بدست آمده مبرد R600 و R245fa بیشترین ضریب عملکرد را دارند.

تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با استفاده از سوخت بیوگاز

تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با استفاده از سوخت بیوگاز

تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با استفاده از سوخت بیوگاز

چرخه توربین گاز کاربرد بسیار مهمی در صنعت و برای تولید توان دارد. بطوریکه توان تولیدی این سیستم ها از 200 کیلووات شروع شده و تا چندین مگاوات نیز می رسد. در اینجا سیستم مورد بررسی توانایی تولید 1 مگاوات برق را دارد و شامل کمپرسور هوا، پیش گرمکن، محفظه احتراق و توربین گازی است. این سیستم با استفاده از دومتغیر نسبت تراکم کمپرسور و درصد متان موجود در سوخت مورد مطالعه قرار گرفته است. نوع سوخت استفاده شده در سیکل توربین گاز، تاثیر بسیار مهمی بر روی عملکرد سیستم دارد. در اینجا از سوخت بیوگاز که ترکیبی از متان و کربن دی اکسید هست استفاده شده است و از دیدگاه قانون اول و دوم ترمودنامیک تحلیل شده است.

اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده

اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده

اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده

سیستم مورد بررسی ترکیبی از چرخه توربین گاز و رانکین اصلاح شده است و با هدف تولید توان پیشنهاد شده است. سوخت استفاده شده در محفظه احتراق، بیوگاز بوده که ترکیبی از متان و کربن دی اکسید هست. Biogas has been used practically as an attractive renewable energy source for various combined power plants as a recent advancement in technologies. Feasibility investigation of a modified organic Rankine cycle coupled with a gas turbine cycle fueled by biogas (60% methane +40% carbon dioxide) as a heat source is carried out in this study.