پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مهارت های پیشرفته ورزش بدمینتون در 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مهارت های پیشرفته ورزش بدمینتون در 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مهارت های پیشرفته ورزش بدمینتون در 17 اسلاید

ریشه بازی بدمینتون (به انگلیسی: Badminton) امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ای که آن‌ها به نام «Poona» انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد.
در قرن پنجم در چین بازی به نام (Ti jian zi) وجود داشت که در آن به توپی در هوا ضربه می‌زدند. در حدود سال ۱۶۰۰ مردم در اروپا بازی به نام «jeu de Volant» را با استفاده از یک راکت انجام می‌دادند. زمانی که افسران…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان قوانین و مقررات ورزش بدمینتون در 47 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان قوانین و مقررات ورزش بدمینتون در 47 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان قوانین و مقررات ورزش بدمینتون در 47 اسلاید

ریشه بازی بدمینتون (به انگلیسی: Badminton) امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ای که آن‌ها به نام «Poona» انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد.
در قرن پنجم در چین بازی به نام (Ti jian zi) وجود داشت که در آن به توپی در هوا ضربه می‌زدند. در حدود سال ۱۶۰۰ مردم در اروپا بازی به نام «jeu de Volant» را با استفاده از یک راکت انجام می‌دادند. زمانی که افسران…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تکنیک ها و تاکتیک های انفردی و اجتماعی در ورزش بدمینتون در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تکنیک ها و تاکتیک های انفردی و اجتماعی در ورزش بدمینتون در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تکنیک ها و تاکتیک های انفردی و اجتماعی در ورزش بدمینتون در 23 اسلاید

ریشه بازی بدمینتون (به انگلیسی: Badminton) امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ای که آن‌ها به نام «Poona» انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد.
در قرن پنجم در چین بازی به نام (Ti jian zi) وجود داشت که در آن به توپی در هوا ضربه می‌زدند. در حدود سال ۱۶۰۰ مردم در اروپا بازی به نام «jeu de Volant» را با استفاده از یک راکت انجام می‌دادند. زمانی که افسران…

تربیت بدنی و زندگی انسان

تربیت بدنی و زندگی انسان

این متن شامل 35 صفحه می باشد 
 
تربیت بدنی و ورزش جزء لاینکف تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است . نباید چنین تصور کرد که ورزش کردن امری بی ارزش و تفننی است ، و صرفاً موجبات سرگرمی و مشغولیت کودکان و جوانان را فراهم می سازد ، بر عکس ، باید آن را جزء مهمی از فعالیتهای زندگی به شمار آورد . مفاهیمی مانند تندرستی ، بهداشت ، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد . نگاهی به تاریخ…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیوه های آمادگی و تقویت بدنی در ورزش بدمینتون در 40 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیوه های آمادگی و تقویت بدنی در ورزش بدمینتون در 40 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیوه های آمادگی و تقویت بدنی در ورزش بدمینتون در 40 اسلاید

ریشه بازی بدمینتون (به انگلیسی: Badminton) امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ای که آن‌ها به نام «Poona» انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد.
در قرن پنجم در چین بازی به نام (Ti jian zi) وجود داشت که در آن به توپی در هوا ضربه می‌زدند. در حدود سال ۱۶۰۰ مردم در اروپا بازی به نام «jeu de Volant» را با استفاده از یک راکت انجام می‌دادند. زمانی که افسران…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنجش و ارزشیابی در ورزش بدمینتون در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنجش و ارزشیابی در ورزش بدمینتون در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنجش و ارزشیابی در ورزش بدمینتون در 23 اسلاید

ریشه بازی بدمینتون (به انگلیسی: Badminton) امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ای که آن‌ها به نام «Poona» انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد.
در قرن پنجم در چین بازی به نام (Ti jian zi) وجود داشت که در آن به توپی در هوا ضربه می‌زدند. در حدود سال ۱۶۰۰ مردم در اروپا بازی به نام «jeu de Volant» را با استفاده از یک راکت انجام می‌دادند. زمانی که افسران…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بدمینتون برای معلولین در 27 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بدمینتون برای معلولین در 27 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بدمینتون برای معلولین در 27 اسلاید

ریشه بازی بدمینتون (به انگلیسی: Badminton) امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ای که آن‌ها به نام «Poona» انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد.
در قرن پنجم در چین بازی به نام (Ti jian zi) وجود داشت که در آن به توپی در هوا ضربه می‌زدند. در حدود سال ۱۶۰۰ مردم در اروپا بازی به نام «jeu de Volant» را با استفاده از یک راکت انجام می‌دادند. زمانی که افسران…

تحلیل قوانین تنیس

تحلیل قوانین تنیس

این متن شامل 17 صفحه می باشد 
 
1 – روی چرخش راکت ، برنده شانس انتخاب توپ زدن ، دریافت ، تغییر سمت حیاط را دارد یا اینکه می تواند این شانس را به حریف پاس دهد .
2 – نظم خدمات یک تغییر ساده توپ زدن بعد از هر بازی است که انجام می شود .
3 – بازیکنان سمت زمین را عوض می کنند در تعداد کلی و ناهموار بازی
4 – توپی که به سمت مناسب زمین نمی خورد خطا نامیده می شود .
5 – امتیاز یک دست از اولین تا ششمین بازی است با حاشیه برنده ای از دو بازی .
6 –…

آناتومی آُسیب شناسی فیزیو لوژی

آناتومی آُسیب شناسی فیزیو لوژی

این متن شامل 32 صفحه می باشد 
 
o حركات اجسام :
– سنيتيك : به علت حركت يا عامل اصلي حركت كار . ( مثل اثر عضلات بر اعصاب و حركت )
– سينا ماتيك : بررسي هندسي حركات بدن با در نظر گرفتن علت حركت . ( مثل عضو در حالت آداكشن يا آپداكشن)
 
o اصول اساسي حركت :
– وضعيت بدن :
1- آناتوميكي : فرد بصورت ايستاده و قائم و سر روبرو ، كنار دستها به سمت جلو
2- ساده : فرد بصورت ايستاده و قائم و سر روبرو ، كنار دستها به سمت بدن
– سطوح حركتي :
1- سهمي ( ساجيتال ) : تقسيم بدن…