ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی-و-بهداشت-محیط-کارپاورپوینت ایمنی و بهداشت محیط کار در 24 اسلایدطی دهه های اخیر تحقق اهداف سازمان ها در حوزه رقابت پذیری کشورهای صنعتی ، پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست را به یکی از اولویتهای اصلی در کسب و کار امروز تبدیل شده است و به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان با هدف بهبود فرایندهای کاری ، در زمره مهم ترین اهداف مدیریت های اقتصادی قرار گرفته است. مباحث مورد بررسی در پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد ؛·       ایمنی و بهداشت محیط کار·       خدمات تخصصی بهداشت در ساختار سازمانی·       تاریخچه·       بهداشت کار (Occupational hygiene)·       فعالیت های مهم مهندسی بهداشت·       طب کار (Occupational Medicine)·       تعريف بهداشت رواني در محيط كار·       اصول بهداشت رواني در سازمان·       اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای·       هدف از خدمات بهداشت حرفه اي·       دو گام در علیمات اجرایی وبهداشت حرفه ای·       اقدامات بهبود دهنده·       لوزي شناسايي خطر·       اقلام تجهیزات حفاظت فردی·       یازده نکته در مورد ایمنی وبهداشت محیط کار·       منابع

دانلود فایل

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

بهداشت-حرفه-ایپاورپوینت بهداشت حرفه ای مناسب ارائه ایمنی و بهداشت صنعتی در 31 اسلایدبهداشت حرفه ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی (مطالعه توزیع بیماری در جمعیت)، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است.دانشی که علومی نظیر بهداشت عمومی و محیط، کامپیوتر و روانشناسی صنعتی را به کار می گیرد.بهداشت حرفه ای عبارت است از علم و هنر پیش بینی، شناسایی، ارزشیابی و کنترل فاکتورها و عوامل استرس زای ناشی از محیط کار که می تواند باعث بیماری، آسیب به سلامتی و رفاه یا ناراحتی خاص در میان کارگران گردد.این علم در راستای کاهش مرگ و میر و ناتوانی های دائمی و موقت ناشی از حوادث شغلی و همچنین پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی تلاش می کند.مباحث بررسی شده شامل :·       مقدمه·       بهداشت حرفه ای·       اهداف بهداشت حرفه اي·       تاريخچه پيدايش بهداشت حرفه اي·       سازمان های متولی ایمنی و بهداشت حرفه ای در کشور·       برنامه هاي بهداشت حرفه اي·       سازمانهاي مسئول در ارتباط با بهداشت حرفه اي·       عوامل زيان آور محيط كار·       روشهای پیش گیری از حوادث

دانلود فایل