طرح CDS قزوین ، برنامه توسعه راهبردی قزوین

طرح CDS قزوین ، برنامه توسعه راهبردی قزوین

طرح-cds-قزوین--برنامه-توسعه-راهبردی-قزویندانلود طرح CDS توسعه راهبردی شهر قزوین 208 ص فرمت PDFفهرست مطالب:معرفی طرح توسعه راهبردی شهر قزوین cdsسند راهبردی توسعه شهری، اهداف و ضرورتهافرآیند تدوین برنامه توسعه راهبردی شهریمدیریت شهری ، اهداف و موانع، اقدامات و ملزومات، مشارکتنتایج نظرسنجی مسئولان، مدیران و مردمنتایج نظرسنجی نخبگان شهر قزوین بر اساس تجربیات cds در جهان و ایرانمسائل رو در روی نظام برنامه ریزی توسعه راهبردی در قزوین ( ضمانت اجرایی، تفاوت با طرح جامع و ….)نظام اجرایی و اعضای شورای راهبری پیشنهادیفهرست چشم اندازهای پیشنهادی شهر قزوینبازبینی و جمع بندی اسناد و برنامه های بالا دست و پایین دستگزارش عملکرد 9 ماهه برنامه توسعه راهبردی شهر قزویننگاهی بر پیشنهادات و راهبردهای توسعه شهر قزوینبرنامه توسعه راهبردی شهری و نگاه کل نگر با نگاهی بر مسائل اجتماعی شهر قزوینچشم اندازهای توسعه شهر از دیدگاه مسئولین و کارشناسان ادارات، شهرداری و مردمجایگاه مطالعات اقتصادی در برنامه توسعه راهبردی شهر قزوینجایگاه مطالعات زیست محیطی در برنامه توسعه راهبردی شهر قزوینفایل ضمیمه cds شهر قزوین شامل تعاریف ، بررسی و نظرسنجی

دانلود فایل

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران

دانلود-نقشه-gis-شبکه-معابر-شهر-تهراندانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهرانحاوی لایه بندی کامل گذرهای اصلی و فرعی، خیابان ها، نام تمامی راهها،‌لایه های فضاهای اداری،درمانی، توریستی و …، پمپ بنزین،‌مسیرهای ویژه،‌فضای سبز،‌پارکینگ و …..

دانلود فایل