کتاب مدار الکتریکی 1

کتاب مدار الکتریکی 1

کتاب مدار الکتریکی 1

دانلود کتاب مدار الکتریکی جلد اول تالیف دکتر علایی به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 282 و شامل سرفصل های : 1- تعریف مدارهای الکتریکی 2- حل مدارهای مرتبه اول و مرتبه دوم 3- تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی 4- آشنایی با ترانسفورماتورهای ایده آل 5- مدارهای تزویج شده 6- تقویت کننده های عملیاتی (Op-Amp)

کتاب مدل سازی و کنترل ربات

کتاب مدل سازی و کنترل ربات

کتاب مدل سازی و کنترل ربات

دانلود کتاب مدل سازی و کنترل ربات تالیف اسپانگ ویرایش اول به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 419 و شامل سرفصل های : 1- INTRODUCTION 2- RIGID MOTIONS AND HOMOGENEOUS TRANSFORMATIONS 3- FORWARD AND INVERSE KINEMATICS … 11- COMPUTER VISION 12- VISION-BASED CONTROL

حل المسائل ماشین های الکتریکی سلمون

حل المسائل ماشین های الکتریکی سلمون

حل المسائل ماشین های الکتریکی سلمون

دانلود کتاب حل المسائل ماشین های الکتریکی تالیف سلمون و استروان ترجمه دکتر لسانی به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 170 و شامل سرفصل های : 1- مدارهای مغناطیسی 2- ترانسفورماتور 3- اصول کار ماشینهای الکتریکی 4- ماشین های جریان مستقیم 5- ماشین های القائی (آسنکرون) 6- ماشین های سنکرون

کتاب مبانی مخابرات و رادیو

کتاب مبانی مخابرات و رادیو

کتاب مبانی مخابرات و رادیو

دانلود کتاب مبانی مخابرات و رادیو تالیف گروه مولفان فنی حرفه ای به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 251 و شامل سرفصل های : 1- دسته بندی فرکانس ها و طیف فرکانسی 2- خطوط انتقال ، آنتن و انتشار امواج 3- مدولاسیون موج پیوسته (آنالوگ) و انواع آن ها 4- فیلترها 5- نوسان سازها 6- فرستنده ها و گیرنده های رادیویی AM 7- فرستنده ها و گیرنده های رادیویی FM 8- گیرنده های رادیویی AM/FM با استفاده از مدار مجتمع (IC) 9- اصول کار تلفن های الکترونیکی ثابت و همراه 10- مخابرات نوین

کتاب الکترونیک صنعتی

کتاب الکترونیک صنعتی

کتاب الکترونیک صنعتی

دانلود کتاب الکترونیک صنعتی (معرفی قطعات الکترونیک قدرت و انواع مدارات آنها) تالیف رشید به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 314 و شامل سرفصل های : 1- مقدمه ای بر الکترونیک صنعتی 2- عناصر نیمه هادی قدرت 3- مدارهای بکسوکننده 4- روشهای کموتاسیون 5- سوئیچ های استاتیکی 6- کنترل کننده های ولتاژ ac 7- چاپرها (برش دهنده ها) 9- اینورترها (معکوس کننده ها)

کتاب حفاظت سیستم های قدرت

کتاب حفاظت سیستم های قدرت

کتاب حفاظت سیستم های قدرت

دانلود کتاب حفاظت سیستم های قدرت تالیف دکتر خدر زاده به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 202 و شامل سرفصل های : 1- مقدمه و کلیات 2- مبانی عملکرد رله ها 3- ترانسفورماتورای ولتاژ و جریان 4- ساختمان داخلی رله ها 5- حفاظت جریان زیاد 6- حفاظت ژنراتور 7- حفاظت ترانسفورماتور 8- رله جهت دار 9- حفاظت دیستانس

کتاب سیستم های مخابرات ماهواره ای

کتاب سیستم های مخابرات ماهواره ای

کتاب سیستم های مخابرات ماهواره ای

دانلود کتاب سیستم های مخابرات ماهواره ای تالیف مارال و بوسکه ترجمه گروه مترجمین به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 552 و شامل سرفصل های : 1- مقدمه 2- مدارها 3- سیگنال های باند پایه و کیفیت سرویس دهی (Qos) 4- روشهای مخابراتی 5- عملکرد لینک بالارو / پایین رو، لینک بین ماهواره ای و لینک کامل 6- دسترسی چندگانه 7- شبکه ای کردن ماهواره 8- ایستگاههای زمینی

کتاب الکترونیک قدرت هارت

کتاب الکترونیک قدرت هارت

کتاب الکترونیک قدرت هارت

دانلود کتاب الکترونیک قدرت تالیف هارت ترجمه دکتر سقائیان نژاد و مهندس رشیدی به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و شامل سرفصل های : 1- مقدمه 2- محاسبات توانی 3- یکسو کننده های نیم موج 4- یکسو کننده های تمام موج 5- کنترل کننده های ولتاژ AC 6- مبدل های AC-DC 7- منابع تغذیه DC 8- اینورترها 9- مبدل های رزونانسی 10- مدارهای راه انداز،مدارهای اسنابر و هیتسینک ها

کتاب کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA

کتاب کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA

کتاب کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA

دانلود کتاب کتاب کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA (مهندسی ژنتیک) تالیف پروفسور براون ترجمه دکتر یزدی،زرینی،سپهری زاده،قاسمیان و همت ویرایش ششم 2010 به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 442 و شامل سرفصل های : فصل ۱: چرا کلونینگ ژن و آنالیز DNA مهم است؟ ۱-۱ توسعه وتکامل اولیه علم ژنتیک ۲-۱ ظهور کلونینگ ژن و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ۳-۱ کلونینگ ژن چیست ؟ ۴-۱ PCR چیست ؟ ۵-۱ چرا کلونینگ ژن و PCR آنقدر مهم هستند ۶-۱ چگونه مسیرتان را از طریق این کتاب پیدا کنید فصل ۲: وکتورهای لازم برای کلونینگ ژن: ‌پلاسمیدها و باکتریوفاژها ۲-۱ پلاسمیدها ۲-۲ باکتریوفاژها فصل ۳: تخلیص DNA از سلولهای