اسلاید های معرفی رشته ساخت و تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های معرفی رشته ساخت و تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های معرفی رشته ساخت و تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی معرفی رشته ساخت و تولید آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. فیلم های معرفی رشته ساخت و تولید دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات ( لینک به ویدیو های کلاس در آپارات ) و همچنین وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام برای علاقمندان: www.instagram.com/asadeghi_at_utsome در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: ساخت و تولید، محتوی، اهداف و انتظارات مرزهای دانش در گرایش

اسلاید های درس شناخت فلزات صنعتی، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس شناخت فلزات صنعتی، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس شناخت فلزات صنعتی، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس شناخت فلزات صنعتی آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. این مجموعه از فایل ها عملا جزوه شناخت فلزات صنعتی مورد استناد در این درس برای رشته های مختلف مهندسی اعم از مکانیک (ساخت و تولید، جامدات و سیالات)، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی صنایع و سیایر رشته هاس مهندسی می باشد. فیلم های کلاس درس شناخت فلزات صنعتی دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات ( لینک به ویدیو های کلاس در آپارات ) بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام

اسلاید های درس آلیاژهای سبک، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس آلیاژهای سبک، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس آلیاژهای سبک، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس آلیاژهای سبک آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. این مجموعه از فایل ها عملا جزوه آلیاژهای سبک مورد استناد در این درس برای رشته های مختلف مهندسی می باشد. فیلم های کلاس درس آلیاژهای سبک دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات دسترس عموم می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام برای علاقمندان: www.instagram.com/asadeghi_at_utsome در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: فصل اول – معرفی آلیاژهای سبک فصل