پاورپوینت , تحلیل آماری , 80 اسلاید , pptx

پاورپوینت , تحلیل آماری , 80 اسلاید , pptx

پاورپوینت-,-تحلیل-آماری-,-80-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع تحلیل آماری با 80 اسلاید با عناوینچارچوب پژوهش ريشه های علم آمار انواع و طبقه بندی علم آمار متغير و انواع آن  سطوح اندازه گيری  جداول آماری  برآورد  آزمون فرضيه  مدلهای آماریمدل آماریt  تک گروهی (پارامتريک)  مدل آماری مربع کای ( ناپارامتريک)مدل آماریt  دوگروه مستقل (پارامتريک) منابعریشه های علم آمار اولين بار در يونان باستان با نام علم استان شناسی (Status)   شاهزادگان و علم استان شناسی مثلث شعور(توزيعهای تالسی، هندسه اقليدسی، فلسفه فيثاغورث) استاندارها فرمول ياد نمي گرفتند، بلکه تفکر استانداری ياد ميگرفتند. بعد از يونانيان، ايرانيها علم شمارش را مطرح کردند. شمارش          همارش                همار                آمارریشه های علم آمار علم آمار نوين: اين علم در بريتانيای کبير و در مرکز تحقيقات مستعمرات انگلستان و بوسيله رونالد فيشر ايجاد شد. اين مرکز قوی ترين، مخوف ترين و منظم ترين مرکز مطالعاتی  بود که رياست آن را گالتون به عهده داشت.  مشاوران گالتون:اسپرمن، رونالد فيشر، کارل پيرسناسپرمن به مطالعه تفاوتهای فردی در ايران و اختلاف شيعه و سنی پرداخت. او از طريق مطالعه گرايش به مرکز، پراكندگی را زياد می کرد. آمار علم رياضی نيست. امروزه آمار شاخه ای از علم روش شناختی است. الف) آمار توصيفی: محاسبه( گرايش مرکزی، پراکندگی)نمايش( جدول آماری، نمودار آماری)ب) آمار استنباطی:برآورد و آزمون فرضيه و تعميم نتايج نمونه به جامعه آماریج) آمار کاربردی:      ترکيب آمار توصيفی و استنباطی (توصيف تحليل گرانه و اکتشاف داده ها به گونه همزمان )  نرم
افزار  SPSSبا نمودارهای متنوع، جداول آماری جذاب علاوه بر توصيف زمينه را
برای تحليل آماده ميکند. پس در پايان نامه شما از آمار کاربردی استفاده
ميکنید. متغير: هر چيزی كه در علم تغيير ميکند. در علم آمار با متغير سر و کار داريم. انواع طبقه بندی متغير: طبقه بندی اول:   الف) متغير کمی: توانايی انتساب عدد مثل: وزن، قد، سن و … … ب) متغير کيفی: منسوب به رقم نيست مثل: رنگ پوست، گروه خونی و … … برای شناخت چيزی به آن رقم مي دهيم. بنابراین، بايستی متغير کيفی به متغير کمی تبديل شود. _طبقه بندی دوم طبق دقت اندازه گيری: الف) متغير گسسته (دو ارزشی، چند ارزشی): بين طبقات و فاصله ها معنی وجود ندارد.  مثال: بد حجاب، با حجاب گروه خونی  قوم و …طبقه بندی سوم  الف) متغير مستقل: يعنی متغير علتمتغير فعال، قابل دستکاری و در اختيار محقق است. مثل: روشهای تدريس مدرس و …متغير غير فعال، غير قابل دستکاری مثل: ترک بودن مدرس و ..ب)متغير وابسته: يعنی معلول   سطوح اندازه گيری : اندازه گيری:  اختصاص عدد به حالات و شرايط يک متغير بر اساس قواعد خاص تا کيفيت به کميت تبديل شود.  .1اسمی (Nominal).2رتبه ای (Ordinal).3فاصله ای (Interval) ، صفر غيرمطلق(قرار دادی) مثال: نمره دانشجو که قراردادی است.  .4نسبتی (Ratio) ، صفر مطلق مثل: قد که از صفر شروع ميشود و قابل رويت است. جداول آماری  :متغير در سطح اسمی:•جدول توزيع فراوانی ساده•جدول توزيع فراوانی نسبی•جدول توزيع فراوانی درصدی روش محاسبه و اندازه گيري:  مد متغيردرسطح رتبه ای: • جدول توزيع فراوانی تراکمی •  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی •  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی درصدی روش محاسبه و اندازه گيري:  مد، ميانه، چارکها، ضريب همبستگ برآورد (Estimation)شناسايی ويژگيهای نمونه(آماره) و کسب ويژگيهای جامعه(پارامتر) فرايندی
که جامعه را مشخص ميکنيم و سپس نمونه ميگيريم و پس از آن ويژگيهای نمونه
را بررسی ميکنيم و سپس به آماره ميرسيم و آماره را به کل جامعه تعميم
ميدهيم.    .1برآورد نقطه ای: (Point Estimate)          ويژگيهای نمونه معرف دقيقی از پارامتر است.و……  

دانلود فایل

جزوه احتمال

جزوه احتمال

جزوه-احتمالجزوه کامل درس احتمال به صورت دستنویسمباحث شامل موارد زیر می باشد ؛·       فصل اول : اصول شمارش و احتمال·       فصل دوم : متغیرهای تصادفی و توابع احتمال·       فصل سوم : امید ریاضی·       فصل چهارم : توابع احتمال خاص·       فصل پنجم : آزمون فرض های آماری·       فصل ششم : رگرسیون خطی و ضریب همبستگی

دانلود فایل

دانلود پروژه آمار : شبکه های اجتماعی

دانلود پروژه آمار : شبکه های اجتماعی

دانلود-پروژه-آمار--شبکه-های-اجتماعیعنوان فایل : پروژه آمارموضوع : شبکه های اجتماعیفرمت : word – powerpointتعداد صفحات : 41 صفحهتعداد اسلاید : 32 اسلایدهمراه فایل پرسشنامه به صورت پی دی افتعداد سوالات پرسشنامه : 15 سوال

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت آمار و احتمال پایه

دانلود پاورپوینت آمار و احتمال پایه

دانلود-پاورپوینت-آمار-و-احتمال-پایهدانلود پاورپوینت آمار و احتمال پایهتعداد اسلاید : 69به صورت ساده و روان مفاهیم اولیه امار و احتمالات گفته شده است.نمونه ای از تصاویر اسلاید ها در گالری تصاویر آمده است

دانلود فایل

حل مسائل کتاب 1000 تمرین در احتمال تالیف گریمت و استیرزاکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 448 صفحه

حل مسائل کتاب 1000 تمرین در احتمال تالیف گریمت و استیرزاکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 448 صفحه

حل مسائل کتاب 1000 تمرین در احتمال تالیف گریمت و استیرزاکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 448 صفحه

نظریهٔ احتمال مطالعهٔ رویدادهای احتمالی از دیدگاه ریاضیات است. بعبارت دیگر، نظریه احتمال به شاخه‌ای از ریاضیات گویند که با تحلیل وقایع تصادفی سروکار دارد. هسته تئوری احتمال را متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی و پیشامدها تشکیل می‌دهند. نظریه احتمال علاوه بر توضیح پدیده‌های تصادفی به بررسی پدیده‌هایی می‌پردازد که لزوماً تصادفی نیستند ولی با تکرار زیاد دفعات آزمایش نتایج از الگویی مشخص پیروی می‌کنند، مثلاً در آزمایش…

حقايق در مورد گسب

حقايق در مورد گسب

تعداد صفحه : 83حقايق در مورد گسب در سال 1984 هيئت استانداردهاي سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالي(فاف) تشكيل شد تا استاندارد هاي آن گزارش هاي آمادگي ظاهري مالي اين را هدايت مي كنند. شالوده ، براي انتخايب اعضاي گسب و هيئت مشاور مسئول است. و براي فاليتهاي آنها و تمرين و توجه كلي آنها به استثناي قطعنامه مسائل فني گسب تأمين بودجه مي كند. وظيفة گسب مهم است زيرا گزارش ظاهري مالي ميتواند مسئوليت مالي را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمايه گذاري ،…

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

تعداد صفحه : 8حسابداري صنعتي: حسابداري صنعتي جامع (FCA) به طور كلي فرآيند جمع آوري و ارائه اطلاعات (هم هزينه ها و هم درآمدها) مورد نياز جهت تصميم گيري اطلاق مي شود. اطبا از اصلاح مشابه حسابداري هزينه واقعي (TCA) نيز براي ناميدن آن استفاده مي شود. متخصصين به دليل اينكه تعاريف جامع و واقعي ذاتاً ذهني هستند، در بيان مفهوم اين در اصطلاح با مشكل مواجه هستند. براي دست يابي به اطلاعات بيشتر در رابطه با اين مشكلات به اقتصادهاي سبز مراجعه كنيد. مفاهيم:…

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

تعداد صفحه : 75چکیده اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط…

جامعه نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی

جامعه نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی

تعداد صفحه : 15جامعه نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار نمونه نمرات رياضی و فيزيک کلاس 201و202 دبيرستان عطار داده ها: 14 – 20 – 20 – 20 – 17 – 20 – 16 – 20 – 7 = نمرات رياضي کلاس 201 و202 12 – 17 – 18 – 15 – 14 – 7 – 17 – 17 – 10 13 – 10 – 10 – 9 – 10 – 13 – 20 – 6 – 8 20- 18 – 14 – 7 – 6 – 20 – 7 – 13 – 10 12 – 20 – 20 -17 -14 -17 -17 – 20 – 8 =نمرات فيزيک کلاس 201و202 10 – 19 – 15 – 12 – 13 – 10 – 18 – 15 -7 9…

تئوري محدوديت ها و حسابداری

تئوري محدوديت ها و حسابداری

تعداد صفحه : 61تئوري محدوديت ها و حسابداری تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود ) تغيير سازمان در اقتصاد جهاني كه دردهه اخير صورت گرفت با پذيرش مفاهيم توليد lean و سيستم انعطاف پذير همراه بود . اين مفاهيم به به صورت تلويحي معياري از توليد و ظرفيت كاري را كه با تقاضا و ظرفيت فعلي پذيرش هم خواني داشتند را عرضه مي كنند . سر منشاء وجود مديريت ظرفيت محدود به دليل تحقيق مستمر براي راندمان بالاتر و عدم توازن بين منابع و…