پياده سازي مدارهاي منطق فازي

پياده سازي مدارهاي منطق فازي

پياده سازي مدارهاي منطق فازي

حجم فایل : 136.9 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 28 بنام خدا پياده سازي مدارهاي منطق فازي عناوين مورد بحث مقدمهپياده سازي ديجيتالي مدارهاي منطق فازيDigital Implementation of Fuzzy Logic Circuitsپياده سازي آنالوگ مدارهاي منطق فازيAnalog Implementation of Fuzzy Logic Circuitsپياده سازي تركيبي ديجيتال / آنالوگ سيستم هاي فازيMixed Digital /Analog Implementation of Fuzzy Systemsاستراتژي اتوماتيك CAD براي طراحي مدارهاي منطق فازيCAD Automation for fuzzy Logic circuits designپياده سازي شبكه هاي عصبي سيستم هاي فازيNeural Networks…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *