پروژه کارآموزی پست برق رشته برق قدرت

پروژه کارآموزی پست برق رشته برق قدرت

پروژه-کارآموزی-پست-برق-رشته-برق-قدرتلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کاآموزی برق قدرت
2
‏تابلوی برق
‏رشته تابلوساز‏ی‏ رشته ا‏ی‏ ترکيب‏ی‏ م‏ی‏ باشد‏. ‏تابلو‏ی‏ برق در حقيقت يک محفظه م‏ی‏ باشد که تجهيزات الکتريک‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گيرد و البته تابلو ها م‏ی‏ توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير ها‏ی‏ برق‏ی‏ ، کمپرسور و ‏…‏. به طور کل‏ی‏ لازم به ذکر است که جهت فراگير‏ی‏ فنون مربوط به تابلوها‏ی‏ برق نياز به فر‏اگير‏ی‏ چندين آيتم اصل‏ی‏ م‏ی‏ باشد که در ذيل به اختصار عنوان م‏ی‏ کنم : 1- اصول کل‏ی‏ و استانداردها‏ی‏ مربوط به تابلو ها‏ی‏ برق و محفظه ها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ مانند درجه حفاظت‏ی‏ IP‏ و درجه بند‏ی‏ جداساز‏ی‏ محفظه ها Segregation‏ و مقابله با عوامل جو‏ی‏ و ‏…‏ ‏2- اصول تخصص‏ی‏ در مورد تا‏بلو‏ ها‏ی‏ برق ، مقادير نام‏ی‏ مانند ولتاژ و جريان نام‏ی‏ و..
‏3- آشناي‏ی‏ با تجهيزات الکتريک‏ی‏ و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحيح آنها
‏4- آشناي‏ی‏ با تاسيسات الکتريک‏ی‏ وآُشنا با محاسبات مربوطه
‏5-آشناي‏ی‏ با دروس‏ی‏ مانند رله و حفاظت سيستم ها‏–‏طرح پست الکتريک‏ی‏ و ‏…
‏6- ‏ ‏آشناي‏ی‏ با طراح‏ی‏ مدارات فرمان و کنترل و لاجيک
‏جهت‏ فراگير‏ی‏ هر يک از فنون ياد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگير‏ی‏ نمود. البته وقت‏ی‏ تنها در مورد تابلو ها‏ی‏ برق صحبت به ميان م‏ی‏ آيد آيتم ها‏ی‏ يک و دو فوق الذکر بسيار پررنگ تر م‏ی‏ باشند. البته در حرفه تابلو ساز‏ی‏ علوم مهم ديگر‏ی‏ نيز نقش دارد که از نام ب‏ردن‏ کليه آنها صرف نظر م‏ی‏ کنم مانند علم ارگونوم‏ی‏ و ‏…‏.. به صورت کل‏ی‏ در مورد تابلو ها‏ی‏ برق اصول کل‏ی‏ و استاندارد و همچنين تعاريف کل‏ی‏ وجود دارد و بسيار حائز اهميت است مثلا نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوها

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *